zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis Oferty/Konkursy

Otwarty konkurs ofert

Data dodania: 30 czerwca 2022

Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo.

Cofnij

Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w roku 2022 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo pn.:  „Aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej, turystycznej i środowiskowej”.

Link do BIP

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 02 lipca 2022 r. do dnia 25 lipca 2022 r. do godz. 10:00.