zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Komunikat

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych

Data dodania: 2 lipca 2024

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U. 2023 poz.1046) w roku szkolnym 2024/2025 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej w 2024 roku będą wskazani uczniowie

Cofnij
 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych w pkt 1-6.
 8. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej,
 9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-6. i 8 uczęszczający w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej.

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe , albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe .

W roku szkolnym 2024/2025:

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

- pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia
 • technikum

W roku szkolnym 2024/2025 tak jak w ubiegłym roku szkolnym nie ma możliwości dofinansowania w ramach programu podręczników do kształcenia w zawodach.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2024/2025 w terminie do 9 września br.