zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
logo programu: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu - ścieżki rowerowe

Data dodania: 12 czerwca 2017
Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew
Cofnij

KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU

L.p.

 

 

1

Tytuł:

Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew

2

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną - Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

3

Partner wiodący:

Gmina Legionowo - Urząd Miasta Legionowo z siedzibą w Legionowie przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo

4

Partnerzy:

- Gmina Wieliszew - Urząd Gminy Wieliszew z siedzibą w Wieliszewie przy ul. Modlińskiej 1, 05-135 Wieliszew,

- Gmina Nieporęt - Urząd Gminy Nieporęt z siedzibą w Nieporęcie przy ul. Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt,

- Gmina Jabłonna - Urząd Gminy Jabłonna z siedzibą w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 152, 05-110 Jabłonna,

- Gmina Nowy Dwór Mazowiecki - Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,

- Gmina Czosnów - Urząd Gminy Czosnów z siedzibą w Czosnowie przy ul. Gminnej 6, 05-152 Czosnów,

- Gmina Łomianki - Urząd Miejski w Łomiankach z siedzibą w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, 05-092 Łomianki,

- Gmina Radzymin - Urząd Gminy Radzymin z siedzibą w Radzyminie przy ul. Plac Kościuszki 2, 05-250 Radzymin

 

Cel główny projektu:

Poprawa jakości powietrza na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych poprzez poprawę warunków dla rozwoju nie emisyjnej formy transportu indywidualnego opartego o transport rowerowy

 

Cele szczegółowe projektu:

 

- Poprawa jakości środowiska naturalnego, poprawa klimatu akustycznego,

- Zmniejszenie liczby samochodów osobowych w systemie transportowym,

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- Zapewnienie sprawności przemieszczania się,

- Zmniejszenie kosztów finansowych organizacji podróży,

- Popularyzacja i wzrost dostępności transportu zbiorowego (autobusowego i szynowego) WOF.

- Rozwój infrastruktury umożliwiającej aktywne spędzanie wolnego czasu oraz rozwój turystyki na obszarze partnerstwa.

 

Planowane koszty całkowite projektu

60 013 074,38

 

Planowany udział EFRR w kosztach całkowitych

47 993 903,70

 

Planowany zakres rzeczowy projektu

- budowa dróg dla rowerów,

- budowa/modernizacja infrastruktury towarzyszącej:

  • budowa chodników,

  • budowa punktów postoju rowerów,

  • budowa miejsc odpoczynku dla rowerzystów,

  • budowa oznakowania tras rowerowych,

  • modernizacja oświetlenia tras rowerowych

 

Planowane efekty projektu

Planowana łączna długość nowych dróg dla rowerów: 77 km

 

 

Planowany okres realizacji

2016-2018

 

Status

w trakcie realizacji