zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
budżet obywatelski

Projekty już po weryfikacji formalnej

Data dodania: 10 lipca 2024

Funkcjonujący w Legionowie Budżet Obywatelski w swojej kolejnej edycji wkroczył w etap bezpośrednio poprzedzający głosowanie.. W ramach zakończonej weryfikacji merytorycznej cztery projekty zostały przyjęte, jeden niestety został odrzucony. Najdroższy z projektów to koszt prawie 400 tys. zł, natomiast najtańszy to 20 tys. zł. Na realizację projektów budżetu obywatelskiego przeznaczono pół miliona złotych.

Cofnij

Prezentujemy projekty zgodnie z opisami przygotowanymi przez projektodawców. Więcej informacji na portalu Budżetu Obywatelskiego.

  • Speak & Play: Angielski z Native Speakerem dla dzieci i młodzieży - 40.000 zł - Celem projektu jest stworzenie nieodpłatnych warsztatów z języka angielskiego, ukierunkowanych na naukę mówienia i przełamania barier komunikacyjnych. Zajęcia byłyby prowadzone przez Native Speakera, co pozwoliłoby uczestnikom osłuchać się z naturalnym akcentem i zyskać pewność siebie w rozmowie po angielsku. Projekt obejmuje cykl 12 warsztatów, odbywających się raz w tygodniu, skierowany jest do dzieci i młodzieży: od przedszkolaków do maturzystów.
  • Warsztaty przyrodnicze - 50.000 zł - Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów z tematyki: 1) zakładania ogrodów przydomowych i sąsiedzkich oraz łąk kwietnych, 2) zakładania ogrodów w pojemnikach, doniczkach i słojach oraz wiszących, 3) konstruowania budek lęgowych, domków dla jeży i owadów pożytecznych, poidełek i karmników.

  • LegioLive Music Festiwal - 385.000 zł - Celem projektu jest aktywizacja dzieci, młodzieży i seniorów zmierzająca do integracji międzypokoleniowej poprzez muzykę. Pozwoli on na stworzenie dwudniowego festiwalu z prawdziwymi gwiazdami. Będzie to impreza, której dotychczas nigdy nie było w naszym mieście. LegioLive Music stanie się festiwalem muzycznym, który połączy pokolenia poprzez wspólną pasję do muzyki.

  • Waga integracyjna po sąsiedzku - 20.000 zł - Scena po sąsiedzku funkcjonuje jako miejsce otwarte, gdzie zarówno fundacje i stowarzyszenia, które nie mają swojej siedziby,jak i nieformalne grupy mieszkańców, osoby z niepełnosprawno­ścią znaj9ują swoją przystań, przyjazną atmosferę i mogą liczyć na wsparcie. To miejsce, gdzie można spotkać się wraz z dziećmi, porozmawiać o ważnych sprawach, istotnych potrzebach, ma­rzeniach, ale też skorzystać z zajęć rytmiki, sensoplastyki, czy też z innych zajęć umuzykalniają­cych.


Wykaz projektów przyjętych i odrzuconych w ramach budżetu obywatelskiego gminy miejskiej Legionowo 2024

Informacje zamieszczone zgodnie ze schematem: Nazwa Projektu – Koszt realizacji projektu po weryfikacji merytorycznej – Wynik weryfikacji – uzasadnienie w przypadku negatywnie ocenionego projektu

  • Dzik Gym – 350.000 zł – Odrzucony – po dokonaniu niezbędnych analiz dotyczących lokalizacji projektu ustalono, że jest to teren prywatny. Zgodnie z §20 pkt. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo – w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych na terenach określonych w § 15 punkt 3 do Formularza należy dołączyć pisemną umowę użyczenia na czas nieokreślony właściciela lub na cel określony w Projekcie podpisany przez właściciela. Projektodawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganej dokumentacji.
  • LegioLive Music Festiwal – 385.000 zł – Przyjęty.
  • Speak & Play: Angielski z Native Speakerem dla dzieci i młodzieży – 40.000 zł – Przyjęty.
  • Waga integracyjna po sąsiedzku – 20.000 zł – Przyjęty.
  • Warsztaty przyrodnicze – 50.000 zł – Przyjęty.

Przewodniczący Zespołu
ds. budżetu obywatelskiego
Kamil Stępkowski