zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na zdjęciu zabawki z piasku

Przydatne informacje na okres wakacyjny

Data dodania: 6 lipca 2022

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie przypomina o najważniejszych zasadach zdrowego i bezpiecznego wypoczynku - przydatne informacje, które warto zapamiętać i stosować wedle potrzeby.

Cofnij
 1. Jeżeli dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, należy sprawdzić, pod czyją będzie opieką i czy wypoczynek został zarejestrowany? Informacje na ten temat - na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl lub w kuratorium oświaty.
 2. Przy wyborze formy wypoczynku dla swojego dziecka (czy to wyjazdowa, czy w miejscu zamieszkania), należy mieć na względzie stan jego zdrowia, predyspozycje i stopień samodzielności.
 3. Planując podróż zagranicę, należy sprawdzić, jaka sytuacja epidemiczna związana z koronawirusem panuje obecnie w danym kraju; jakie szczepienia są obowiązkowe i zalecane, jakie są zasady kwarantanny, wjazdu i wyjazdu z danego kraju? Niezbędne informacje na temat podróżowania: https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych
 4. Należy zwracać uwagę na jakość, świeżość jedzenia, aby uniknąć zatruć pokarmowych. Przechowywać żywność w higienicznych warunkach i niskiej temperaturze, utrzymywać czystość, myć owoce i warzywa, zwracać uwagę na datę przydatności żywności do spożycia. Państwowa Inspekcja Sanitarna stoi na straży bezpieczeństwa żywności i żywienia, ale wiele zależy od bezpośrednich decyzji każdego z nas.
 5. Należy obserwować  prognozy pogody. Dostosowywać ubiór do aktualnej aury, ale też planować aktywności do pogody.  
 6. Idąc do klubu / dyskoteki należy zawsze mieć na oku swoją szklankę lub kieliszek. Trzeba uważać na nowe narkotyki tzw. „dopalacze”. Ich skład i działanie nigdy nie są pewne. Jeżeli czyjeś zachowanie, szczególnie młodych osób, budzi podejrzenia –  proszę się nie wahać, reagować!
 7. Należy porozmawiać z dzieckiem, jeśli jedzie samo na obóz, o przestrzeganiu kilku istotnych zasad własnego bezpieczeństwa. Powinno pamiętać, że: 
 • nie należy zbliżać się do obcych zwierząt, nawet jeśli robią wrażenie łagodnych,
 •  do zabawy wybierać miejsca bezpieczne oraz zawsze trzeba przekazywać opiekunom, dokąd wychodzi i informować ich o wszelkich sytuacjach zagrożenia (np. o obcych, zaczepiających je ludziach, zakupach z nieznanego źródła itp.),
 • jego podstawowym opiekunem będzie wychowawca i to na niego może liczyć, jeśli potrzebuje pomocy, rady lub wsparcia albo jest chore. Należy także podkreślić, że bez wiedzy wychowawcy nie można wychodzić poza teren kolonii nawet bardzo blisko,
 • trzeba pilnować swoich pieniędzy i najlepiej nie nosić ich wszystkich przy sobie lub powierzyć część opiekunowi,
 • nie wolno przyjmować od nieznanych osób jedzenia i napojów,
 • zawsze odmówić, gdyby ktokolwiek proponował mu alkohol, narkotyki czy psychoaktywne środki zastępcze (dopalacze) i o takiej sytuacji bezzwłocznie poinformować wychowawcę.
 • dokładnie myło ręce pod bieżącą wodą przed posiłkami oraz bezwzględnie po każdym skorzystaniu z toalety,
 • bało o higienę osobistą, nie używało wspólnie z innymi osobami ręcznika, grzebienia i innych przyborów toaletowych oraz nie wymieniało się i nie pożyczało ubrań,
 • nie piło napojów z jednego pojemnika (butelki, kubka) z innymi uczestnikami wypoczynku
 • dokładnie myło surowce (owoce, warzywa) podczas sporządzania posiłku, pamiętało o właściwym przechowywaniu żywności, unikało zakupów wątpliwej jakości żywności
 • w razie niepokojących objawów samopoczucia i zdrowia (m. in. nudności, bóle brzucha, wymioty, biegunka, gorączka) zgłosiło się do opiekuna lub wychowawcy.

Jeżeli dzieci wypoczywają na terenie województwa mazowieckiego, w razie wątpliwości dotyczących warunków sanitarnych prosimy o kontakt z właściwą dla miejsca wypoczynku:

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (wykaz adresów oraz telefonów na stronie https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa/kontakt-wsse

lub

Dyżurnym Państwowym Powiatowym  Inspektorem Sanitarnym:  tel.: + 48 609 729 134

W czasie wakacji pracownicy PIS, korzystając z elektronicznej bazy wypoczynku MEiN, będą przeprowadzali planowe kontrole zarejestrowanych – zgłoszonych do Kuratora Oświaty –  turnusów: kolonii, obozów i półkolonii (wypoczynek w miejscu zamieszkania).

Podczas kontroli ocenie sanitarnej zostaną poddane warunki pobytu dzieci i młodzieży w zakresie:

 • zakwaterowania,  
 • utrzymania higieny osobistej uczestników,  
 • prowadzenia  żywienia,  
 • prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych, 
 • organizacji opieki medycznej.    

Zgodnie z rekomendacjami Wojewody Mazowieckiego pod szczególną uwagą bieżącego nadzoru będą pozostawały obozy organizowane pod namiotami.

Niemniej jednak kontrole sanitarne będą dotyczyły wszystkich rodzajów turnusów wypoczynku, także kolonii i obozów organizowanych na bazie stałych obiektów świadczących usługi hotelarskie, czy też półkolonii - najbardziej popularnej na Mazowszu formy wypoczynku zorganizowanego w miejscu zamieszkania.

Obok planowych, będą podejmowane także kontrole doraźne, w przypadku otrzymania zgłoszenia interwencyjnego (wnioskującego o sprawdzenie stanu sanitarno-higienicznego), od zaniepokojonych rodziców, dziadków czy też samych uczestników wypoczynku.

UWAGA! Jeżeli wypoczynek organizowany jest poza obrębem Mazowsza, wówczas dane teleadresowe do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/gis

Podstawowe numery telefonów alarmowych:

 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja
 • 986 – Straż Miejska
 • 112 – numer alarmowy dla telefonów komórkowych
 • 0 801 199 990 - Telefon Zaufania poświęcony problemom narkomanii

źródło: PSSE w Legionowie, JN, AM