zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Logo PODOS Klinika Leczenia Ran

Rany przewlekłe u pacjentów z cukrzycą

Data dodania: 24 listopada 2022
Rany przewlekłe stanowią duże wyzwanie zarówno dla pacjentów, lekarzy oraz całego systemu opieki zdrowotnej. Wynika to zarówno z ilości pacjentów, ocenianych w Polsce na 700 tys. jak i z kosztów leczenia tych powikłań. Wg danych opublikowanych w 2020 r wydatki na opiekę nad pacjentami z zespołem stopy cukrzycowej w USA wyniosły około 80 miliardów dolarów i były porównywalne z wydatkami na opiekę nad pacjentami z wszystkimi nowotworami.
Cofnij

Każda rana może stać się raną przewlekłą. Zależy to od różnych czynników, z których najważniejszym jest zakażenie. Do ran przewlekłych zalicza się: owrzodzenia w przebiegu niewydolności żylnej, zespół stopy cukrzycowej, owrzodzenia w przebiegu niewydolności naczyń tętniczych, odleżyny, rany pooperacyjne, rany nowotworowe. Spośród wymienionych powyżej, trzy pierwsze stanowią 90%, a spośród całości ran 97% lokalizuje się na kończynach dolnych.

Oprócz oczywistego związku cukrzycy z zespołem stopy cukrzycowej należy podkreślić, że cukrzyca zwiększa ryzyko wystąpienia oraz wydłuża czas gojenia w przypadku każdej z wymienionych ran. Dla przykładu cukrzyca jest niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienie rany przewlekłej po zabiegu operacyjne i ryzyko to jest średnio dwukrotnie większe niż w populacji osób bez cukrzycy. Niepokojącym wynikiem wszystkich wymienionych powyżej czynników jest wysoka ogólna śmiertelność u pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej porównywalna to ogólnej śmiertelności w chorobach nowotworowych. Szczególną grupą są pacjentów po dużych amputacjach, tz. powyżej kostki, u których pięcioletnia śmiertelność jest znacznie wyższa i wynosi 57%, dla porównania ta sama wartość dla chorób nowotworowych wynosi 31%.

Dla skuteczności leczenia zespołu stopy cukrzycowej kluczowe są dwa elementy: wczesne podjęcie działań oraz przyczynowe leczenie.

Aby spełnić pierwszy punkt konieczna jest codzienna samokontrola pacjenta, która jest jednym z elementów tz profilaktyki pierwotnej. Do pozostałych należą: stała opieka podologiczna, stosowanie właściwego obuwia i wkładek i oczywiście prawidłowe wyrównanie cukrzycy.

W momencie wystąpienia niepokojących objawów, a w szczególności rany, pacjent powinien jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. W przypadku niewyrównanej cukrzycy w ciągu kilku dni z małego skaleczenia może dojść do powstania ropowicy stopy czyli masywnego zakażenia stopy. W każdym przypadku wystąpienia rany u pacjenta z cukrzycą powinna być ona odkażona i zabezpieczona sterylnym opatrunkiem a w przypadku wystąpienia rany na kończynie dolnej najlepiej skontaktować się z profesjonalistą (pielęgniarka, lekarz).

Błędem, który można popełnić u osoby z cukrzycą jest założenie, że jeżeli wystąpiła u niej rana przewlekła na nodze to musi to być zespół stopy cukrzycowej i dopasowanie leczenia do tak postawionej tezy. Tymczasem w przypadku zespołu stopy cukrzycowej najważniejsze będzie odciążenie i/lub poprawa ukrwienia w stopie, podczas gdy w przypadku np. owrzodzenia żylnego w okolicy kostki stopy podstawą będzie stosowanie kompresjioterapii. Żeby skomplikować sytuację wspomnę, że kompresjoterapia powinna być ostrożnie stosowana w przypadku współistniejącego niedokrwienia, które z kolei może być przyczyną zespołu stopy cukrzycowej. Tak więc dobór właściwego leczenia powinien być poprzedzony wnikliwym zebraniem wywiadu lekarskiego oraz badaniami dodatkowymi. W Klinice Podos, w której pracuję, czas poświęcany dla pacjenta na pierwszej wizycie wynosi 2-2,5 h co z reguły jest wystarczające do właściwego zaopatrzenia rany i zaplanowania leczenia.

Przy właściwym zastosowaniu obecne techniki leczenia ran: opatrunki aktywne, opatrunki podciśnieniowe, biokompozyty, lekkie ortezy gipsowe dają bardzo wysokie prawdopodobieństwo wyleczenia rany i uchronienia pacjenta przed wysoką amputacją. Rozległość zmian, w tym wielkość rany lub zmiany w układzie kostnym najczęściej nie wykluczają wygojenia rany. Dużą powierzchnię rany można w krótkim okresie zamknąć przeszczepem skóry. Zmiany kostne można ustabilizować ortezami.

Ważne jest aby pamiętać, że rana w zespole stopy cukrzycowej jest objawem choroby a nie samą chorobą. Koncentrowanie się na miejscowym leczeniu opatrunkami jest najczęściej skazane na porażkę i jest przyczyną rezygnacji ze stosowania właściwych metod leczenia ponieważ „ten opatrunek mi nie pomaga”. Opatrunki są istotną ale nie najważniejszą częścią leczenia zespołu stopy cukrzycowej a źle dobrany opatrunek może więcej zaszkodzić niż pomóc. Naczelną zasadą w trakcie terapii ran przewlekłych powinno być ustalenie przyczyny i leczenie przyczynowe. „Proste” wytłumaczenie powolnego gojenia cukrzycą jest błędem, co potwierdzi większość cukrzyków robiących sobie codziennie ranę na opuszku palca w trakcie pomiaru glikemii.

W każdym przypadku rany przewlekłej warto zgłosić się do przychodni zajmującej się leczeniem ran przewlekłych. Właściwie dobrane leczenie, zarówno miejscowe oraz ogólne, znacząco skraca czas gojenia z obniża całościowe koszty leczenia.

Dr Arkadiusz Krakowiecki
Diabetolog
PODOS Klinika Leczenia Ran

Lokalizacje:

 • 1. Przychodnia PODOS,
  ul. marsz. J. Piłsudskiego 31 lok. 313 (Błękitne Centrum, p. II)
  05-120 Legionowo
 • 2. Przychodnia Podos,
  ul. Narbutta 46/48
  02-541 Warszawa
  tel. 22 462 34 96 (wew. 119)