zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Napis na grafice konsultacje

Raport z konsultacji społecznych na temat Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2021-2026

Data dodania: 20 października 2021

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2021-2026, zwanej dalej Strategią został opracowany przez Zespół do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2026 powołany przez Prezydenta Miasta Legionowo Zarządzeniem Nr 63/2021 z dnia 4 marca 2021 r., zmienionym zarządzeniami: Nr 113/2021 z dnia 4 maja 2021 r., Nr 237/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Cofnij

Do koordynacji i kierowania Zespołem wyznaczono Piotra Zadrożnego - Zastępcę Prezydenta Miasta (do 4 maja 2021 r.), a następnie Idę Parakiewicz-Czyżmę, Sekretarz Miasta.

Wyznaczono termin na opracowanie dokumentu do dnia 31 października 2021 r.

Projekt Strategii został poddany konsultacjom społecznym o zasięgu gminnym, które prowadzone były na podstawie Zarządzenia Nr 277/2021 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 4 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo na temat Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2021-2026.

Informację na temat projektu Strategii zamieszczono na stronie internetowej miasta: www.legionowo.pl

Termin przeprowadzenia konsultacji w formie elektronicznej określono od 04.10.2021 r. do 08.10.2021 r.

Wnioski do Strategii zostały zgłoszone podczas spotkania Zespołu do opracowania Strategii w dniu 30 września 2021 r. Ponadto swoje uwagi przekazali członkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz członek Miejskiej Rady Seniorów.

Powyższe uwagi miały charakter redakcyjny i zostały uwzględnione.

Projekt Strategii został przedstawiony przez Idę Parakiewicz-Czyżmę – Sekretarz Miasta w dniu 14 października 2021 r. w Warszawie na wspólnym posiedzeniu Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Projekt Strategii został pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego - uchwałą Nr 5/2021 Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2021 r.

Opr. Ewa Sobierajska

Prezydent Miasta
mgr Roman Smogorzewski