zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika wyróżniająca - Nowe zasady bezpieczeństwa w sporcie. W tle mapa Polski i przekreślony symbol koronawirusa.

Regulacje dotyczące organizacji imprez i zawodów sportowych

Data dodania: 13 listopada 2020

Od soboty, 7 listopada, weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Cofnij

Nowe regulacje wprowadziły zakaz organizowania i przeprowadzania wydarzeń sportowych lub współzawodnictwa sportowego polegających na bieganiu lub jeździe na rowerze, z wyjątkiem tych organizowanych przez Polski Związek Sportowy lub pozostających w bezpośrednim związku z prawami wyłącznymi Polskiego Związku Sportowego.


UWAGA! Wprowadzone zmiany nie odnoszą się do indywidualnych aktywności polegających na bieganiu lub jeździe na rowerze (jednakże osoby uprawiające te aktywności zobowiązane są do zakrywania ust i nosa).


Zakaz nie dotyczy również zorganizowanych zajęć sportowych przeprowadzanych w ramach usługi przez podmiot, który w zakresie swojej działalności ma możliwość wykonywania takiej usługi. Zakaz nie obejmuje także sportów, których jednym z elementów jest bieganie (np. piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka itp.).

Pozostałe regulacje w obszarze sportu pozostają bez zmian, co oznacza:

  • Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe – bez udziału publiczności.
  • Wydarzenia sportowe, współzawodnictwo sportowe i zajęcia sportowe w całej Polsce odbywają się bez udziału publiczności.
  • Zajęcia, wydarzenia sportowe oraz współzawodnictwo sportowe – liczba uczestników bez zmian.
  • W zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.
  • Zajęć i wydarzeń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego nie dotyczy zakaz organizowania zgromadzeń. Nie stosuje się tu również odnoszącego się do zgromadzeń limitu uczestników wynoszącego 5 osób. Siłownie, kluby i centra fitness, baseny, aquaparki.
  • Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności z wyłączeniem podmiotów, które: działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.
  • Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej obejmującej działalność usługową łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. Sportowe kluby taneczne.
  • Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus.