zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na zdjęciu dziecko w szkole podczas zajęć, notuje

Rekrutacja do przedszkoli

Data dodania: 16 kwietnia 2021

Szanowni Rodzice, 16 marca zakończył się etap składania wniosków w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z harmonogramem 9 kwietnia br. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Cofnij

Listy te zgodnie z przepisami będą wywieszone w przedszkolach i szkołach, a także zgodnie z §11b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z póź. zm.) będą podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych placówek.

Informacja o zakwalifikowaniu będzie dostępna na indywidualnym koncie założonym na etapie składania wniosku o przyjecie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Z uwagi na trwający stan epidemii prosimy o powstrzymanie się od bezpośredniego sprawdzania zakwalifikowania swojego dziecka na listach, które będą wywieszone w placówkach.

Zgodnie z harmonogramem od 9 kwietnia od godz. 12:30 do 16 kwietnia do godz. 16:00 rodzice kandydata zakwalifikowanego do danej placówki składają potwierdzenie woli przyjęcia.

W tym roku potwierdzenie woli przyjęcia można złożyć w następujący sposób:

  1. elektronicznie w systemie rekrutacyjnym w zakładce indywidualnego konta kandydata;
  2. skan lub zdjęcie potwierdzenia woli przyjęcia przesłane na adres e-mail placówki (pracownik lub dyrektor placówki przekaże informację zwrotną, że dokument został przesłany prawidłowo);
  3. w formie papierowej w szkołach i przedszkolach w godzinach ich pracy.

Druki potwierdzeń woli przyjęcia są dostępne do pobrania na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Przypominamy, że brak potwierdzenia woli w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.