zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Osoba pracująca na laptopie, w dłoni trzyma smartfon.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Data dodania: 1 lutego 2023

Ogłoszono terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/24. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego można znaleźć w Zarządzeniu nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych zamieszczonym na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Cofnij

Link do terminów  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie planujemy utworzenie pięciu klas pierwszych o następujących profilach:

  • europejskim – przedmioty rozszerzone: geografia, wos, język angielski; przedmiot uzupełniający – Business English;
  • medialnym – przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski; przedmiot uzupełniający – warsztaty dziennikarskie;
  • medycznym – przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski; przedmiot uzupełniający – fizyka w medycynie;
  • ekonomicznym – przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski; przedmiot uzupełniający – Bussiness English;
  • psychologicznym – przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski; przedmiot uzupełniający – wstęp do psychologii.