zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Logo Narodowego Programu remontu Dróg

Remont ciągu komunikacyjnego ulic Polnej i Handlowej

Data dodania: 15 lutego 2017
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
Cofnij

30 października 2010 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosił listy rankingowe projektów związanych z przebudową dróg lokalnych, którym przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Inwestycja Gminy Legionowo dotycząca remontu ulic Polnej i Handlowej znalazła się wśród projektów gminnych  przeznaczonych do dofinansowania

Podstawowymi  kryteriami  wyboru  projektów  były:  wpływ    na    poprawę    bezpieczeństwa    ruchu  drogowego,  spójność  drogi  z  siecią  dróg  wyższego  rzędu,  partnerstwo  – wspólne  realizowanie projektu  z inną gminą, powiatem, podmiotem gospodarczym

Zakres rzeczowy:

  • Ul. Polna: Projekt  zakłada  modernizację  drogi  poprzez  remont  nawierzchni jezdni, chodników, remont istniejącej drogi  rowerowej,    remont    zjazdów    indywidualnych,  przebudowę    systemu    odwodnienia,   budowę  nowoczesnego   oświetlenia,   a   także   wykonanie  oznakowania pionowego i poziomego.
  • ul. Handlowa: Projekt  zakłada  modernizację  drogi  poprzez  remont  nawierzchni   jezdni,   chodników,   remont   zjazdów  indywidualnych,  przebudowę  systemu  odwodnienia,  budowę   nowoczesnego   oświetlenia,   a   także  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Wartość projektu i finansowanie:
Całkowita wartość projektu - ponad 1,6 mln zł,  Wartość  dofinansowania  ze  środków  budżetu  państwa - 700 000 zł.

Okres realizacji: 2011 r.