zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, raport za rok 2019

Data dodania: 13 maja 2020

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował coroczną ocenę jakości powietrza w województwie mazowieckim.

Cofnij

Na wszystkich stanowiskach pomiarowych wystąpił spadek stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5. W zeszłym roku normy dla pyłu PM10 zostały przekroczone jedynie w Otwocku oraz Warszawie.

Wykres 7.27

W całym województwie mazowieckim, po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia pomiarów w 2010 r., na żadnej ze stacji pomiarowych nie zaobserwowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu 25 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM2,5. Najwyższe stężenia tego zanieczyszczenia odnotowano także w Warszawie oraz Otwocku.

Wykrres 7.33

Od 2020 r. obowiązuje nowa norma dla średniorocznego stężenia pyłu PM2,5 wynosząca 20 µg/m3. Jeśli utrzyma się dotychczasowa tendencja poprawy jakości powietrza, także ta nowa, ostrzejsza norma powinna zostać dotrzymana w zdecydowanej większości mazowieckich miejscowości.

Największe stężenia szkodliwych dla zdrowia pyłów zawieszonych występują w sezonie grzewczym. Źródłem zanieczyszczenia jest ogrzewanie domów drewnem lub węglem (stare piece, kominki itp.).

Od 1 stycznia 2023 zabroniona jest eksploatacja przestarzałych urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Mieszkańcy Legionowa którzy muszą zmodernizować ogrzewanie mogą skorzystać z gminnych dotacji lub z rządowego programu „Czyste Powietrze”.

 

Źródło: Wykresy pochodzą z publikacji „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim; raport wojewódzki za rok 2019” dostępnej na stronie internetowej powietrze.gios.gov.pl