zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Sala widowiskowa podczas konsultacji społecznych, siedzące i stojące osoby

Sprzeciwiamy się kolei, która niszczy i dzieli

Data dodania: 16 marca 2023

W sali widowiskowej ratusza odbyły się wczoraj (15.03) konsultacje w sprawie projektu „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”. Licznie przybyli zainteresowani: mieszkańcy, włodarze oraz samorządowcy z całego powiatu zgłosili swój sprzeciw, uwagi i opinie dotyczące zaprezentowanych wariantów mających przebiegać przez Legionowo oraz okolice. Ze strony inwestora na pytania odpowiadali zarówno przedstawiciele PKP PLK, jak i firmy Databout.

Cofnij

Konsultacje trwały ponad cztery godziny, zgromadziły około 300 osób w większości mieszkańców Legionowa spośród których kilkudziesięciu zabrało głos w dyskusji. W sprawie inwestycji swoją opinię wyrazili również między innymi: Roman Smogorzewski Prezydent Miasta Legionowo, Anna Brzezińska radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Radni Rady Miasta Legionowo oraz włodarze okolicznych gmin. Doszło również do przekazania wspólnego stanowiska trzech gmin: Legionowa, Jabłonny i Wieliszewa na ręce przedstawicieli PKP PLK.

Treść przekazanego stanowiska:

W związku z przedstawieniem efektu prac studialnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie opracowywania dokumentacji pt.: „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów my niżej podpisani zgłaszamy swój zdecydowany sprzeciw wobec wskazanych w ww. dokumentach dwóch wariantów – korytarzy nr 4 i 6 przebiegu linii kolejowej przez teren gmin Powiatu Legionowskiego.

  1. Żądamy od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A przedstawienia planu modernizacji istniejącej linii, który doprowadziłby do zwiększenia przepustowości na przedmiotowym odcinku bez konieczności spełnienia kryterium dużych prędkości.
  2. Żądamy, aby we wskazanym planie modernizacji inwestycja prowadzona była w pasie własności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Uniknie się w ten sposób zniszczenia środowiska naturalnego, dokonania wywłaszczeń, wyburzeń oraz wszelkiej ingerencji w infrastrukturę gminną i właścicieli nieruchomości wzdłuż istniejącej linii
  3. Żądamy podjęcia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. działań gwarantujących bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców wzdłuż już istniejących linii.
  4. Zachęcamy inne samorządy do poparcia naszej deklaracji.

Samorządowcy z Miasta Legionowo, Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew


Pytania, które pojawiły się podczas debaty dotyczyły głównie tematów skupionych wokół wyburzeń, zajmowania terenów prywatnych przez kolej, oddziaływania akustycznego oraz efektów drgań na nieruchomości.

Niestety pomimo licznych pytań większość z nich pozostała bez jednoznacznych odpowiedzi. Przedstawiciele firmy Databout uzasadniali to zbyt wczesnym momentem w realizacji inwestycji. Poinformowali, że szczegóły będą znane dopiero na kolejnych etapach tego projektu. Wśród większości zebranych wzbudziło to obawy i konsternację, gdyż plany przedstawianych wariantów podczas początkowej prezentacji były już relatywnie szczegółowe.

Jesteśmy pierwszym w Polsce i myślę, że jedynym miastem, które samo wybudowało dworzec kolejowy, bo nie mogliśmy się go już doczekać. Sami wyremontowaliśmy stację Legionowo Piaski, dokładamy połowę kosztów budowy nowego tunelu na osiedlu Bukowiec, zbudowaliśmy kładkę dla pieszych w ciągu ulic Parkowa – Wyszyńskiego, choć kolej obiecała sama wykonać te inwestycje. Dzięki temu wiem z doświadczenia, jak wyglądają inwestycje kolejowe. Teraz prowadzimy rozmowy na bardzo dużym poziomie ogólności, a przy samym projekcie wszystko może się zmienić (…). Z tego powodu zrobimy absolutnie wszystko, w imieniu mieszkańców, aby ta inwestycja, którą państwo prezentują, nie została zrealizowana. A z drugiej strony, zrobimy absolutnie wszystko, aby cel pierwotny, jakim jest usprawnienie ruchu aglomeracyjnego, osiągnąć. Deklarujemy do tego naszą chęć i udział w takim przedsięwzięciu (…). - mówił podczas konsultacji prezydent Legionowa Roman Smogorzewski.

Pragniemy podziękować mieszkańcom oraz przybyłym gościom za liczną obecność na spotkaniu oraz przede wszystkim konkretne i celne uwagi, a także zastrzeżenia względem proponowanych przebiegów prezentowanych korytarzy. Dziękujemy również za podpisy pod wspólnym stanowiskiem wyrażającym sprzeciw realizacji inwestycji. Nie ustajemy we wspólnej walce przeciw niszczeniu domów oraz kolejnemu podziałowi miasta torami kolejowymi.

Wszystkich mieszkańców zachęcamy do odwiedzenia strony konsultacji i wyrażenia swoich opinii, obaw oraz uwag. Dokumenty projektowe dostępne są zaś pod adresem – konsultacje.databout.pl/do-pobrania. Harmonogram inwestycji jest natomiast dostępny pod adresem – konsultacje.databout.pl/harmonogram.

Swoje zdanie można również przesłać bezpośrednio na adres mailowy firmy Databout – ankieta@databout.pl.


Poniżej udostępniamy również treść stanowiska przygotowanego przez Urząd Miasta Legionowo do wykorzystania dla mieszkańców podczas procesu konsultacyjnego.

Szczegółowa analiza projektów przedstawionych przez firmę Databout Sp. z o.o. dotycząca wariantów linii kolejowej dużych prędkości przebiegających przez teren Legionowa sprawiła, iż nie tylko nie możemy ich zaakceptować, ale zobowiązani jesteśmy do wyrażenia naszego sprzeciwu wobec każdego z zaproponowanych rozwiązań.

Każdy z przedstawionych wariantów (a w szczególności wariant nr 6, podobnie jak dawny wariant nr 7, przechodzący przez centrum miasta) ma charakter negatywny lub wręcz destrukcyjny w stosunku do długoletnich i kosztownych inwestycji publicznych, a także indywidualnych inwestycji mieszkańców, którzy na podstawie obowiązujących aktów prawa miejscowego, w zaufaniu do polskiego systemu planowania zagospodarowania przestrzennego, związali swoje życie z Legionowem.

Pomimo naszego zrozumienia intencji oraz zauważalnej konieczności rozwoju kolei i tworzenia nowych, szybkich połączeń nie możemy pozwolić na jednoczesne pomijanie ogromnych negatywnych skutków, jakie taka inwestycja przyniosłaby naszemu miastu. Zwłaszcza strat materialnych, moralnych, a także emocjonalnych dla naszych mieszkańców.

W ramach organizowanych wcześniej konsultacji (2021 r.) stanowczo podkreślano, iż powstanie nowych tras kolejowych ma rozwiązać obecnie zidentyfikowane problemy transportowe: mniejszą niż oczekiwana przez mieszkańców liczbę pociągów podmiejskich w kierunku do/z Warszawy, brak regularnego rozkładu jazdy SKM i KM oraz fakt, że czas jazdy pociągiem jest niekonkurencyjny dla pasażerów w stosunku do transportu samochodowego.

Stoimy na stanowisku, że przedstawione powyżej problemy rozwiązać można dużo mniejszymi nakładami finansowymi i mądrymi inwestycjami. Przede wszystkim popieramy:

  • wcześniej postulowany czwarty tor kolejowy mający przebiegać z Warszawy do Legionowa, na który pozostawione zostały już tereny, tak aby w jak najmniejszym stopniu dotknęły terenów już zurbanizowanych.
  • Wybudowanie niezbędnych przejść w postaci tuneli podziemnych z terenu os. Kozłówka a umożliwiających przejście do ul. Kościuszki i ul. Szwajcarskiej oraz wybudowanie w tym miejscu (wokół os. Kozłówka) postulowanych od dawna ekranów.
  • Wydłużenie peronów na trasie do Warszawy, które umożliwiłoby poruszanie się dłuższych składów pociągów KM i SKM. Dzięki temu na stacji Legionowo można by stworzyć również zejścia i wejścia na wiadukt drogowy, na którym pojawiłyby się przystanki autobusowe.
  • Utworzenie na terenach Skarbu Państwa parkingu przy stacji kolejowej Legionowo Przystanek.
  • Budowa bezkolizyjnego przejazdu przez tory (w rejonie stacji PKP Legionowo – Piaski) dla pieszych, rowerzystów i samochodów osobowych.

Wskazane rozwiązania bazują przede wszystkim na wykorzystywanych obecnie terenach infrastruktury kolejowo-drogowej co pozwoli na uchronienie naszych mieszkańców przed dramatem wyburzeń oraz rozbiórek, a jednocześnie przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów przez firmę Databout sp. z o.o. Jednocześnie stworzy to warunki do dynamicznego rozwoju kolejnych stref aktywności gospodarczej w Legionowie oraz całym powiecie.

Dlatego mając na względzie powyższe argumenty nie możemy pozostać obojętnymi i wyrażamy nasz sprzeciw wobec projektowanych wariantów. Uważamy, że realizacja inwestycji w zakresie dotychczas przedstawionym wygeneruje ogromne koszty społeczne i gospodarcze. Nie chcemy, aby Legionowo, które jest domem dla wielu przestało nagle nim być. Nie zgadzamy się na to, aby część mieszkańców musiała nagle porzucić swoje domy i poszukać innego miejsca do życia. Nie akceptujemy też faktu, że wieloletni samorządowy wysiłek w rozwój gminy - infrastrukturalny, komunikacyjny, czy poprawiający komfort życia, mógłby teraz pójść na marne.

Kolej powinna służyć przede wszystkim łączeniu ludzi oraz zmniejszaniu dystansów, nie tylko tych mierzonych w kilometrach, ale i społecznych.