zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Osoba siedząca przy biurku pisząc na laptopie

Stypendia naukowe dla studentów

Data dodania: 17 października 2023
O stypendium mogą ubiegać się studenci będący mieszkańcami Legionowa, którzy spełniają jednocześnie niżej wymienione warunki:
Cofnij
 1. Byli studentami studiów stacjonarnych w roku akademickim poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie tego stypendium.
 2. Nie ukończyli 25 roku życia.
 3. Nie powtarzali żadnego roku studiów.
 4. Osiągający wysokie wyniki w nauce – uzyskali średnią ocen powyżej 4,7 w roku akademickim poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie tego stypendium z uwzględnieniem indywidualnej skali ocen stosowanej na uczelni.
 5. W roku akademickim poprzedzających złożenie wniosku aktywnie brali udział w :
 • w programach/projektach naukowych na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • konferencjach/warsztatach/spotkaniach na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim związanych z przedmiotem studiów,
 • w przedsięwzięciach na rzecz miasta Legionowo i jego mieszkańców.
 1. Zaliczyli I rok studiów.
 2. Nie przebywali na urlopie, który przerywa tok studiów.

Szczegółowe warunki przyznawania tego stypendium określa rozdział II Programu Stypendialnego  Gminy Legionowo stanowiący załącznik do uchwały Nr V/41/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. Uchwała jest dostępna na stronie internetowej www.bip.legionowo.pl w zakładce Programy, plany, strategie, raporty, analizy/Programy, plany/ Program Stypendialny Gminy Legionowo. Termin składania wniosków upływa 5 listopada br.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Opis działalności naukowej i/lub społecznej kandydata do stypendium.
 2. Dokumenty (lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające zaangażowanie w działalność naukową lub społeczną.
 3. Opinię dziekana lub opiekuna roku lub kopię wniosku o taką opinię, jeśli mimo złożenia wniosku opinii nie uzyskano.
 4. Oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu opisującego system oceniania w przypadku stosowania innego systemu oceniania na uczelni niż tradycyjna skala ocen.

Wniosek do pobrania