zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis ogłoszenie

Stypendia naukowe dla studentów

Data dodania: 2 listopada 2021

Przedstawiamy zasady ubiegania się o stypendium naukowe.

Cofnij

O stypendium mogą ubiegać się studenci będący mieszkańcami Legionowa, którzy spełniają jednocześnie niżej wymienione warunki:

 1. byli studentami studiów stacjonarnych w roku akademickim poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie tego stypendium,
 2. nie ukończyli 25. roku życia,
 3. nie powtarzali żadnego roku studiów,
 4. osiągający wysokie wyniki w nauce – uzyskali średnią ocen powyżej 4,7 w roku akademickim poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie tego stypendium z uwzględnieniem indywidualnej skali ocen stosowanej na uczelni,
 5. w roku akademickim poprzedzających złożenie wniosku aktywnie brali udział w:
  • w programach/projektach naukowych na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim lub,
  • konferencjach/warsztatach/spotkaniach na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim związanych z przedmiotem studiów lub,
  • w przedsięwzięciach na rzecz miasta Legionowo i jego mieszkańców;
 6. zaliczyli I rok studiów,
 7. nie przebywali na urlopie, który przerywa tok studiów.

Szczegółowe warunki przyznawania tego stypendium określa rozdział II Programu Stypendialnego Gminy Legionowo stanowiący załącznik do uchwały Nr V/41/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r.

Termin składania wniosków upływa 5 listopada br.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Opis działalności naukowej i/lub społecznej kandydata do stypendium.
 2. Dokumenty (lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające zaangażowanie w działalność naukową lub społeczną.
 3. Opinia dziekana lub opiekuna roku lub kopia wniosku o taką opinię, jeśli mimo złożenia wniosku opinii nie uzyskano.
 4. Oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu opisującego system oceniania w przypadku stosowania innego systemu oceniania na uczelni niż tradycyjna skala ocen.

Wniosek do pobrania.