zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika promująca Święto Organizacji Pozarządowych w Legionowie

Święto Organizacji Pozarządowych już wkrótce!

Data dodania: 22 września 2022

Święto Organizacji Pozarządowych to wydarzenie, które po raz drugi zagości w naszym mieście. Odbędzie się już 24 września br. na terenie wokół Ratusza, w Parku Miejskim NSZZ Solidarność w godz. 14:00-17:00. Będzie to dzień podczas którego mieszkańcy będą mieli okazję poznać nie tylko organizacje pozarządowe z naszego miasta ale i spotkać się z wolontariuszami. Święto to wyjątkowa okazja do zapoznania się z ich działalnością, która potrafi wpływać na nas każdego dnia. Jak organizacje pozarządowe są ważne nie tylko dla naszego miasta bardzo dobitnie pokazały ostatnie lata – poprzez okres pandemii i wojny w Ukrainie.

Cofnij

Organizacje pozarządowe są niezwykle ważne, a ich działanie wzbogaca tkankę społeczną miasta. Realizują setki projektów, wspierają, integrują, inspirują. W ostatnich latach ich praca przekłada się na realizację wielu działań dla różnorodnych grup wiekowych na terenie naszego miasta. Natomiast minione dwa lata były dla nich bardzo wymagającym testem, który o czym jestem przekonana, zdały celująco zarówno w czasie pandemii Covid-19, jak obecnie trwającej wojnie w Ukrainie. Współpracując z nimi zauważam, że najczęściej jest tak, że organizacje najpierw pomagają i działają, dopiero później myślą o sobie. Dlatego postanowiliśmy pokazać aktywności przez nie podejmowane tak, aby każdy mieszkaniec mógł się z nimi zapoznać w jednym miejscu, właśnie podczas Święta Organizacji Pozarządowych. Szczególnie serdecznie zapraszam tego dnia również miłośników zieleni, gdyż na stoisku urzędu w ramach akcji „Dogęszczamy zielenią” pojawią się liczne sadzonki roślin – mówi Ida Parakiewicz-Czyżma, Sekretarz Miasta Legionowo.

Dotychczas swój udział w wydarzeniu zgłosiły:

 1. Stowarzyszenie Dobra Fala
 2. Stowarzyszenie Zespół Ochrony Pamięci Armii Krajowej „Brzozów”
 3. Legionowskie Stowarzyszenie Amicus
 4. Powiatowa Izba Gospodarcza
 5. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Działamy Lokalnie
 6. Towarzystwo Przyjaciół Legionowa
 7. Stowarzyszenie Zegrzynek Szaniawskiego
 8. Stowarzyszenie My Mieszkańcy
 9. Fundacja Aktywność dla wszystkich
 10. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Legionowie.
 11. Stowarzyszenie Wolontariat Legionowo
 12. Fundacja Emanio Arcus (Zdrówko Legionowo, Radio Bezpieczna Podróż).
 13. Ochotnicza Straż Pożarna
 14. Fundacja Promień Słońca
 15. Komenda Hufca ZHP im. Szarych Szeregów „Rój-Tom”
 16. Fundacja Pasja Życia
 17. Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe
 18. Stowarzyszenie Paczka Pomysłów
 19. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Legionowie
 20. Stowarzyszenie Nasze Miasto Nasze Sprawy
 21. Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców
 22. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Nadzieja
 23. Centrum Projektów Europejskich
 24. OSP Jednostka Ratownictwa Specjalnego
 25. LUTW/Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Nadzieja
 26. Sekcja Miłośników Broni Legionowskiego Towarzystwa Sportowego
 27. Straż Miejska Legionowo/Urząd Miasta Legionowo/Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

Charakterystyczną cechą organizacji pozarządowych jest więc brak powiązań z władzą publiczną (często tak tłumaczy się nazwę organizacja poza-rządowa). W Polsce pojęcie to definiuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku, która wprowadza rozszerzoną definicję organizacji pozarządowych jako podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Do organizacji pozarządowych zaliczamy między innymi: stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia rejestrowe, zwykłe oraz związki stowarzyszeń - fundacje - kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe - organizacje działające na podstawie odrębnych przepisów, jak np. Polski Czerwony Krzyż, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Polski Związek Działkowców, koła łowieckie, komitety społeczne (np. społeczne komitety budowy dróg, wodociągów) - stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego - spółdzielnie socjalne - spółki działające nie dla zysku - partie polityczne - związki zawodowe - samorządy zawodowe - federacje i konfederacje pracodawców. Najczęściej terminu organizacja pozarządowa używa się w stosunku do fundacji i stowarzyszeń.

Plakat promujący Święto Organizacji Pozarządowych w Legionowie