zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Kwiatowej 90, ul. Olszankowej C, ul. Targowej 62

Data dodania: 7 grudnia 2021
Dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Cofnij

Program:

„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Cel główny projektu:

Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Cele szczegółowe projektu:

  • zmniejszenie emisji CO2, pyłów i innych zanieczyszczeń
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną,
  • zwiększenie wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych.

Planowane koszty całkowite projektu:

1.875.647,03 zł

Planowany udział pożyczki w kosztach całkowitych:

1.229.780,58 zł

Planowany zakres rzeczowy projektu:

Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych wraz z wymianą źródeł ciepła przy ul. Kwiatowej 90, Targowej 62 oraz Olszankowej C w Legionowie.

Planowany okres realizacji: 2019-2021
Status: zakończono