zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Wejście do Żłobka Miejskiego w Legionowie

Ulgi za żłobek

Data dodania: 27 kwietnia 2021

Radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Legionowo (27.04) uchwalili częściowe zwolnienie z opłat za korzystanie ze Żłobka Miejskiego w Legionowie. Placówka była zamknięta przez 3 tygodnie w związku z pandemią. Za zniżką głosowali wszyscy radni.

Cofnij

W związku z pandemią i czasowym ograniczaniem funkcjonowania żłobka radni postanowili pomóc rodzicom i ustalili warunki częściowego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Legionowie za miesiąc kwiecień 2021 r. Mowa tu o obniżeniu o 67% opłaty miesięcznej.

Uchwała, o której mowa, dotyczy okresu 27 marca-18 kwietnia br., kiedy rząd z powodu działań związanych ze zwalczaniem COVID-19 czasowo ograniczył funkcjonowanie żłobków. Z jego usług mogły dalej korzystać jedynie dzieci rodziców wybranych grup zawodowych m.in. służby mundurowe, służba zdrowia, pomoc społeczna (frekwencja wyniosiła ok. 10-20%).

Z ulgi, o której mowa, mogą korzystać rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie posłali dzieci do placówki, a także Ci, którzy pomimo spełniania warunków rządu nie skorzystali z zapewnienia dzieciom opieki przez Żłobek Miejski w Legionowie.

Rodzicom, którzy wnieśli opłaty za pobyt dziecka w żłobku za kwiecień 2021 r., dyrekcja dokona zwrotu tych opłat w terminie do 28 maja 2021 r.