zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
GRafika promujące konsultacje społeczne ws. CPK

Wspólne NIE dla torów, które niszczą domy!

Data dodania: 14 marca 2023

Samorządowcy trzech gmin: Legionowa, Wieliszewa oraz Jabłonny podpisali wczoraj (13.03) „Deklarację Legionowską”, w której zwracają się do PKP PLK o ponowne przeanalizowanie swojej koncepcji rozwoju infrastruktury kolejowej na terenie powiatu legionowskiego. Samorządowcy uznali, że nieuniknione stało się wyrażenie wspólnego sprzeciwu wobec każdego z zaproponowanych rozwiązań.

Cofnij

Podpisany dokument został przyjęty przez aklamację i stanowi kolejny krok w społecznym sprzeciwie dotyczącym wariantów nowych tras szybkiej kolei na terenie naszego miasta i powiatu.

Wspólnie wypracowane stanowisko pokazuje, że samorządy nie pozwoliły się skłócić w przedmiotowym temacie. Kolej powinna służyć przede wszystkim łączeniu ludzi oraz zmniejszaniu dystansów, nie tylko tych mierzonych w kilometrach, ale i społecznych. Nie działać zaś destrukcyjnie dla lokalnych więzi.

Treść wspólnego stanowiska:

DEKLARACJA
Przedstawicieli samorządów Miasta Legionowo, Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew
z dnia 13 marca 2023 r.
w sprawie projektu „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”

  1. W związku z przedstawieniem efektu prac studialnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie opracowywania dokumentacji pt.: „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów my niżej podpisani zgłaszamy swój zdecydowany sprzeciw wobec wskazanych w ww. dokumentach dwóch wariantów – korytarzy nr 4 i 6 przebiegu linii kolejowej przez teren gmin Powiatu Legionowskiego.
  2. Żądamy od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A przedstawienia planu modernizacji istniejącej linii, który doprowadziłby do zwiększenia przepustowości na przedmiotowym odcinku bez konieczności spełnienia kryterium dużych prędkości.
  3. Żądamy, aby we wskazanym planie modernizacji inwestycja prowadzona była w pasie własności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Uniknie się w ten sposób zniszczenia środowiska naturalnego, dokonania wywłaszczeń, wyburzeń oraz wszelkiej ingerencji w infrastrukturę gminną i właścicieli nieruchomości wzdłuż istniejącej linii
  4. Żądamy podjęcia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. działań gwarantujących bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców wzdłuż już istniejących linii.
  5. Zachęcamy inne samorządy do poparcia naszej deklaracji.

Samorządowcy z Miasta Legionowo, Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew:


Czego boją się mieszkańcy?

Każdy z przedstawionych wariantów ma charakter negatywny lub wręcz destrukcyjny w stosunku do długoletnich i kosztownych inwestycji publicznych, a także indywidualnych inwestycji mieszkańców, którzy na podstawie obowiązujących aktów prawa miejscowego, w zaufaniu do polskiego systemu planowania zagospodarowania przestrzennego, związali swoje życie z Legionowem.

Realizacja inwestycji w zakresie dotychczas przedstawionym wygeneruje ogromne koszty społeczne i gospodarcze. Nie chcemy, aby Legionowo, które jest domem dla wielu przestało nagle nim być. Nie akceptują też faktu, że wieloletni samorządowy wysiłek w rozwój gminy - infrastrukturalny, komunikacyjny, czy poprawiający komfort życia mógłby teraz pójść na marne.

Zachęcamy również mieszkańców, aby w najbliższą środę (15.03) o godz. 18:00 podczas konsultacji społecznych z firmą Databout oraz PKP PLK licznie wyrazili swoje zdanie na temat tej inwestycji.