zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis: sprawdź wyniki budżetu obywatelskiego

Wyniki głosowania mieszkańców (Budżet Obywatelski)

Data dodania: 13 września 2022

W II edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo swój głos oddało 937 osób. Wyłoniono pięć projektów, które Gmina zrealizuje za łączną kwotę prawie 486 tys. zł.

Cofnij

O realizację konkurowało dziewięć projektów złożonych przez mieszkańców. Oddano 937 głosów, z czego jedynie 8 było nieważnych. Większość głosujących oddała głos elektronicznie, jednak głosowanie tradycyjne również znalazło swoich odbiorców.

W głosowaniu internetowym wzięło udział 814 osób, z czego 813 oddało ważny głos. Do trzech urn ustawionych w ratuszu, Poczytalni oraz Filii nr 2 Miejskiej Bibliotek Publicznej wrzucono łącznie 123 karty spośród których nieważnych okazało się 7.

Głównym powodem nieważności głosów był brak wybrania projektu na który zostanie on oddany lub bycie osobą nieuprawnioną, czyli zamieszkującą poza terenem miasta.

Największą popularność wśród projektów zyskało zadanie dotyczące EKO Cmentarza. Drugie miejsce wśród wybranych do realizacji projektów zajął remont boiska "Orlik" z nawierzchni poliuretanowej. Na ostatnim miejscu podium uplasował się zaś książkomat na dworcu. Pozostałe dwa zadania, które zostaną zrealizowane to poidełka dla ptaków oraz Remont szatni w budynku IŁ Capital Arena Legionowo.

Wyniki głosowania na projekty (zgodnie z zapisem):

Miejsce – Nazwa Projektu – Oddanych głosów ważnych/nieważnych - Koszt

  1. Siłownia plenerowa przy Królewskiej Dwójce – 84/0 – 75 000 zł,
  2. Wykonanie altany śmietnikowej i ogrodzenia – 44/0 – 50 000 zł,
  3. Poidełka dla ptaków – 57/1 – 5 200 zł,
  4. EKO Cmentarz w Legionowie – 233/3 – 90 000 zł,
  5. Książkomat na dworcu – 128/0 – 25 000 zł,
  6. Remont szatni w budynku IŁ Capital Arena Legionowo – 30/0 – 21 000 zł,
  7. Remont boiska przyszkolnego ogólnodostępnego – 174/0 – 418 000 zł,
  8. Budowa miejsc postojowych powyżej 10 szt. - 25/0 – 90 000 zł,
  9. Remont boiska "Orlik" z nawierzchni poliuretanowej – 154/0 – 344 000 zł,

W związku z powyższymi wynikami głosowania Zespół przedstawia Prezydentowi Miasta Legionowo projekty wyłonione do realizacji na podstawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo §47. 2 wraz z rekomendacją komórek organizacyjnych do ich wykonania zgodnie z przeprowadzaną przez nie weryfikacją merytoryczną (zgodnie z zapisem):

Miejsce w ogólnym głosowaniu – Nazwa Projektu – Koszt – Komórka organizacyjna rekomendowana do wykonania projektu

1 - EKO Cmentarz w Legionowie – 90 000 zł – Referat Ochrony Środowiska,
3 - Remont boiska "Orlik" z nawierzchni poliuretanowej – 344 000 zł – Wydział Inwestycji,
4 - Książkomat na dworcu – 25 000 zł – Wydział Inwestycji,
6 - Poidełka dla ptaków – 5 200 zł – Referat Ochrony Środowiska,
8 - Remont szatni w budynku IŁ Capital Arena Legionowo – 21 000 zł – Arena Legionowo.

Łączna kwota przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo w edycji 2022 to 500 000 zł. Koszt realizacji wyłonionych zwycięskich projektów wyniósł 485 200 zł.

Więcej informacji o samych projektach dostępna jest na stronie - legionowo.budzet-obywatelski.org.