zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis: sprawdź wyniki budżetu obywatelskiego

Wyniki głosowania mieszkańców (Budżet Obywatelski)

Data dodania: 14 września 2023

W III edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo swój głos oddało 1721 osób. Wyłoniono cztery projekty, które Gmina zrealizuje za łączną kwotę 476 tys. zł.

Cofnij

O realizację konkurowało dziesięć projektów złożonych przez mieszkańców. Oddano 1721 głosów, z czego jedynie 67 było nieważnych. Większość głosujących oddała głos elektronicznie, jednak głosowanie tradycyjne również znalazło swoich odbiorców.

W głosowaniu internetowym wzięło udział 986 osób, z czego 973 oddało ważny głos. Do trzech urn ustawionych w ratuszu, Poczytalni oraz Filii nr 2 Miejskiej Bibliotek Publicznej wrzucono łącznie 735 karty spośród których nieważnych okazało się 54.

Głównym powodem nieważności głosów był brak wybrania projektu na który zostanie on oddany lub bycie osobą nieuprawnioną, czyli zamieszkującą poza terenem miasta.

Największą popularność wśród projektów zyskało zadanie dotyczące Nowoczesnej tablicy sportowej w Arenie Legionowo. Drugie miejsce wśród wybranych do realizacji projektów zajął Pokój zabaw sensorycznych w Poczytalni. Na ostatnim miejscu podium uplasował się zaś projekt Ekologiczne Legionowo. Ostatnie zadanie, które zostanie zrealizowane to Przestrzeń spotkań - Przestrzeń współpracy: zakup.

Wyniki głosowania na projekty (zgodnie z zapisem):

Miejsce zajęte w ramach głosowania – Nazwa Projektu – Oddanych głosów ważnych/nieważnych - Koszt

 1. Nowoczesna tablica sportowa w Arenie Legionowo – 670/54 – 350.000 zł,
 2. Rytmika w legionowskich przedszkolach - 488/4 – 152.760,59 zł,
 3. Pokój zabaw sensorycznych w Poczytalni – 146/5 – 70.000 zł,
 4. Tu się pomaga! – 127/1 – 111.800 zł,
 5. Ekologiczne Legionowo – 76/0 – 20.000 zł,
 6. Przestrzeń spotkań – Przestrzeń współpracy: zakup – 63/0 - 36.000 zł,
 7. Remont boiska ogólnodostępnego z poliuretanu – 38/1 – 420.000 zł,
 8. "Miasto kobiet" - cykl spotkań dla kobiet - 36/0 – 35.000 zł,
 9. Budowa miejsc postojowych powyżej 10 szt. – 9/0 – 90.000 zł,
 10. Wykonanie altany śmietnikowej i ogrodzenia – 1/0 – 35.000 zł.

W związku z powyższymi wynikami głosowania Zespół przedstawia Prezydentowi Miasta Legionowo projekty wyłonione do realizacji na podstawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo §47. 2 wraz z rekomendacją komórek organizacyjnych do ich wykonania zgodnie z przeprowadzaną przez nie weryfikacją merytoryczną (zgodnie z zapisem):

Miejsce w ogólnym głosowaniu – Nazwa Projektu – Koszt – Komórka organizacyjna rekomendowana do wykonania projektu

 • 1 - Nowoczesna tablica sportowa w Arenie Legionowo – 350.000 zł – Arena Legionowo,
 • 3 - Pokój zabaw sensorycznych w Poczytalni – 70.000 zł – Referat Kultury i Współpracy,
 • 5 - Ekologiczne Legionowo – 20.000 zł – Referat Ochrony Środowiska,
 • 6 - Przestrzeń spotkań – Przestrzeń współpracy: zakup – 36.000 zł - Referat Kultury i Współpracy.

Łączna kwota przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo w edycji 2023 to 500.000 zł. Koszt realizacji wyłonionych zwycięskich projektów wyniósł 476.000 zł.

Więcej informacji o samych projektach dostępna jest na stronie - legionowo.budzet-obywatelski.org.