zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis oferty/konkursy

Wyniki konkursu ofert

Data dodania: 7 czerwca 2022

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem”.

Cofnij

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym 5 maja 2022 r., zarządzeniem nr 138/2022 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022 r. zadania publicznego w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem" dotację na realizację zadania przyznano podmiotom:

  1. Fundacja Prodriver (KRS: 0000505811) - dotacja w wysokości: 24 500 zł,
  2. Fundacja NA TEMAT (KRS: 0000780595) - dotacja w wysokości: 50 000 zł,
  3. Fundacja Nowe Horyzonty (KRS: 0000632943) - dotacja w wysokości: 20 000 zł,
  4. Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS (KRS: 0000297627) - dotacja w wysokości: 45 340 zł,
  5. Fundacja Lupus (KRS: 0000608338) - dotacja w wysokości: 49 940 zł.