zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis Oferty/konkursy

Wyniki otwartego konkursu ofert

Data dodania: 27 lipca 2022
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo -Aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej, turystycznej i środowiskowej
Cofnij

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 30 czerwca 2022 r. zarządzeniem nr 212/2022 Prezydenta Miasta Legionowo na wsparcie realizacji w 2022 r. zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo: Aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej, turystycznej i środowiskowej.

Dotację na realizację zadania przyznano podmiotowi:

1) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (KRS: 0000109984) - dotacja w wysokości: 45.000 zł.