zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis oferty/konkursy

Wyniki otwartego konkursu ofert

Data dodania: 19 maja 2022

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn: „Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych”.

Cofnij

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 21 kwietnia 2022 r., zarządzeniem nr 128/2022 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022 r. zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych pn.: „Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych” dotację na realizację zadania przyznano Fundacji Lupus, (KRS 0000608338) - dotacja w wysokości 63 000 zł.

wz. Prezydenta Miasta
/-/ mgr Piotr Zadrożny
Zastępca Prezydenta