zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis oferty/konkursy

Wyniki otwartego konkursu ofert

Data dodania: 30 grudnia 2022

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn: „Prowadzenie Klubu Seniora"

Cofnij

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 1 grudnia 2022 r. zarządzeniem nr 371/2022 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w latach 2023 - 2025 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie:
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo - Prowadzenie Klubu Seniora.

dotację na realizację zadania, przyznaje się podmiotom:

1) Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS (KRS: 0000297627) - dotacja w wysokości: 504.740 zł.