zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis oferty/konkursy

Wyniki otwartego konkursu ofert

Data dodania: 30 grudnia 2022

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn: „Prowadzenie punktu konsultacyjnego zapewniającego interdyscyplinarną pomoc i poradnictwo dla mieszkańców i ich rodzin".

Cofnij

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 1 grudnia 2022 r. zarządzeniem nr 370/2022 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji w latach 2023 - 2025 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
Prowadzenie punktu konsultacyjnego zapewniającego interdyscyplinarną pomoc i poradnictwo dla mieszkańców i ich rodzin, w  szczególności w zakresie problemów uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających, przemocy i wsparcia w sprawowaniu przez rodziców funkcji opiekuńczo - wychowawczych

dotację na realizację zadania, przyznano podmiotom:

  1. Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej (KRS: 0000223182) - dotacja w wysokości: 429 488,00 zł
  2. Fundacja Pasja Życia im. s. Józefy Menendez (KRS: 0000255721) - dotacja w wysokości: 360 900,00 zł.