zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Osoba na wózku inwalidzkim

Zgłoś się do programu "Opieka Wytchnieniowa" – edycja 2021

Data dodania: 21 października 2021

Zapraszamy do zgłaszania się do programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021. Wzięcie udziału wymaga wypełnienia karty oraz załączenia niezbędnych dokumentów zgodnie z regulaminem. Finansowanie pochodzi z środków Funduszu Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego.

Cofnij

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Program „Opieka wytchnieniowa” powstał właśnie po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach oraz zapewnienie czasowego zastępstwa. W związku z tym kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Więcej informacji na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu wraz z Kartą oceny stanu zdrowia oraz kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Legionowo ul. Piłsudskiego 41.