zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Komunikaty

 • Bezpłatna konsultacje dla NGO

  dodano: 8 marca 2011
 • Akademia Projekt Manager’ek

  dodano: 7 marca 2011

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do udziału w projekcie „Akademia Projekt Manager’ek – praktyczne aspekty wdrażania Metodyki Zarządzania Cyklem Projektu w zarządzaniu projektem europejskim”. Celem projektu jest zwiększenie szans na rozwój zawodowy kobiet poprzez nabycie nowych umiejętności w zarządzaniu projektem finansowanym ze środków UE.

 • Zbieranie darowizn na terenie miasta

  dodano: 3 marca 2011

  W odpowiedzi na zgłoszenia od naszych mieszkańców dotyczące osób pukających do mieszkań i zbierających darowizny informujemy, że zgodnie z ustawą o zbiórkach publicznych zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie miasta wydaje prezydent miasta, na terenie powiatu starosta, a na terenie kraju - minister spraw wewnętrznych i administracji. Tak więc podmiot posiadający zezwolenie np. Ministra SWiA na przeprowadzenie zbiórki na terenie całego kraju nie będzie posiadał zezwolenia prezydenta na przeprowadzenie zbiórki na terenie Legionowa.
   

 • Oferta dla NGO

  dodano: 24 lutego 2011

  Szanowni Państwo
  Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych

  W związku z ogłoszonym siódmym konkursem o zlecenie realizacji zadań w 2011 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) na dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych zapraszamy do zapoznania się z tym konkursem.
  Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem www.pfron.org.pl .

  Artbale Stowarzyszenie REKIS w ramach PO FIO działań punktu „NOWY POCZĄTEK” udziela bezpłatnie, po uprzednim umówieniu się telefonicznym nr tel. 608 411 178 w godzinach 10:00-16:00


  • konsultacji,
  • doradztwa,
  • wyjaśnień związanych ze składaniem ofert.

   

  Konsultacje poprowadzą eksperci, uczestnicy szkoleń prowadzonych przez MPiPS oraz Centrum Doradczego Eurodotacje, na których omówione zostały zakresy możliwych obszarów tematycznych projektów jak też mechanizm ich finansowania.

  O środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe jak też inne podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003, art. 3 pkt. 3.

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem z dnia 17 lutego 2011 r., „Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON” i innymi dokumentami.

  Z wyrazami szacunku

  V-ce Prezes Artbale
  dr Bożena W. Jakubczak