zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Konkursy, oferty, dotacje

współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Nowe wzory druków - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis Oferty/konkursy

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  dodano: 27 lipca 2022
  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo -Aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej, turystycznej i środowiskowej
 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis Oferty/konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 14 lipca 2022

  Oferent: Stowarzyszenie "Wolontariat Legionowo" Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice konkursy/oferty

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  dodano: 11 lipca 2022

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - „Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych (II edycja)”

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis Oferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 7 lipca 2022

  Oferent: Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Tytuł zadania: Warsztaty profilaktyczno-integracyjne "Lato dla dzieci" poruszające zagadnienia uzależnień oraz zasad zdrowego i aktywnego stylu życia.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis oferty/konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 1 lipca 2022

  Prezydent Miasta Legionowo informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program upowszechniania umiejętności udzielania pierwszej pomocy w populacji młodzieży szkolnej i nauczycieli na terenie Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2022 - 2024” w roku 2022. Termin składania ofert upływa w dn. 18 lipca 2022 r. o godz. 10.00.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis Oferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 30 czerwca 2022

  Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis Oferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 30 czerwca 2022

  Oferent: Legionowskie Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Zespołem Aspergera oraz ADHD "Asy". Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Tytuł zadania: Program profilaktyczny połączony z letnim zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika z napisem - Oferty/konkursy

  Otwarty konkurs ofert [aktualizacja]

  dodano: 14 czerwca 2022

  Rodzaj zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w roku 2022 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo pn.: „Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych (II edycja)”.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis oferty/konkursy

  Wyniki konkursu ofert

  dodano: 7 czerwca 2022

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem”.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis Oferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 1 czerwca 2022

  Prezydent Miasta Legionowo informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 60 lat i więcej na lata 2022-2024” w roku 2022.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis oferty/konkursy

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  dodano: 19 maja 2022

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn: „Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych”.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis oferty/konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 6 maja 2022

  Rodzaj zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w roku 2022 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo pn.: „Działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem”.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napisane Oferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 21 kwietnia 2022

  Rodzaj zadania publicznego: Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis: Urząd Miasta

  Wykaz Małych Grantów - wrzesień 2022 r.

  dodano: 21 kwietnia 2022

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów za 2022 rok, stan na dzień 13.09.2022 r. aktualizacja za wrzesień.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis: Urząd Miasta

  Wykaz Małych Grantów - lipiec 2022 r.

  dodano: 21 kwietnia 2022

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów za 2022 rok, stan na dzień 11.07.2022 r. aktualizacja za lipiec.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis: Urząd Miasta

  Wykaz Małych Grantów - lipiec 2022 r.

  dodano: 21 kwietnia 2022

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów za 2022 rok, stan na dzień 11.07.2022 r.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis: Urząd Miasta

  Wykaz Małych Grantów - lipiec 2022 r.

  dodano: 21 kwietnia 2022

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów za 2022 rok, stan na dzień 11.07.2022 r.