zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Konkursy, oferty, dotacje

współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Nowe wzory druków - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Oferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 13 października 2021

  Oferent: Wolontariat Legionowo, Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniem i patologiom społecznym.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Oferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 5 października 2021

  Oferta z zakresu: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Tytuł zadania: Aktywizacja społeczna i integracja odbiorców, w tym seniorów poprzez organizację spotkania opłatkowego.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis: Urząd Miasta

  Wykaz Małych Grantów - sierpień 2021

  dodano: 11 sierpnia 2021

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów za sierpień 2021 roku, stan na dzień 11.08.2021 r.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika z napisem - oferty, konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 28 lipca 2021

  Przedstawiamy ofertę małego grantu na wspieranie mieszkańców w czasie zagrożenia pandemią - prowadzenie punktu wsparcia. Szczegóły poniżej.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis: Urząd Miasta

  Wykaz Małych Grantów - lipiec 2021

  dodano: 26 lipca 2021

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów za lipiec 2021 roku, stan na dzień 26.07.2021 r.

 • KomunikatyNa grafice: Oferty/Konkursy

  Ogłoszenie i wyniki otwartego konkursu ofert

  dodano: 16 lipca 2021

  Prezydent Miasta Legionowo informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizatorów programów polityki zdrowotnej w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2021 rok przyjętego uchwałą Nr XXXI/473/2021 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2021, prowadzonego na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.).

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis: oferty/konkursy

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  dodano: 5 lipca 2021

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym oraz ograniczania zaburzeń życia rodzinnego, w szczególności w związku z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu, substancji psychoaktywnych i występowania przemocy w rodzinie.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika z napisem - Oferty, konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 29 czerwca 2021

  Poniżej oferta małego grantu na prowadzenie punktu wsparcia w Legionowie.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika z napisem - Oferty, konkursy

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  dodano: 21 czerwca 2021

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej, turystycznej i środowiskowej.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Oferty, konkursy

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

  dodano: 31 maja 2021

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych”.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Oferty/konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 26 maja 2021

  Rodzaj zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis: Oferty, konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 13 maja 2021

  Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo. Nazwa zadania: „Aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej, turystycznej i środowiskowej”.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Oferty/konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 27 kwietnia 2021

  Rodzaj zadania publicznego: Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis: Urząd Miasta

  Wykaz Małych Grantów - kwiecień 2021

  dodano: 26 kwietnia 2021

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów za kwiecień 2021 roku, stan na dzień 26.04.2021 r.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice: Oferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 21 kwietnia 2021

  Oferent: Fundacja "Wolontariat - bo warto pomagać", rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Tytuł zadania: Wspieranie mieszkańców Legionowa, w tym seniorów, w czasie zagrożenia pandemią COVID-19. Prowadzenie punktu wsparcia dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej. Edycja 1/2021

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Oferty/konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 14 kwietnia 2021

  Oferent: Stowarzyszenie „Wolontariat Legionowo”.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Oferty, konkursy

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  dodano: 9 kwietnia 2021

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie konsultacji psychologicznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Oferty/konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 7 kwietnia 2021

  Oferent: Fundacja Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Oferty/konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 12 marca 2021

  Oferent: Fundacja Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli, Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Tytuł zadania: Ochrona Zdrowia Psychicznego w czasie pandemii w Legionowie.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Oferty/konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 4 marca 2021

  Rodzaj zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, Nazwa zadania: Prowadzenie konsultacji psychologicznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo, w szczególności z uzależnieniami, fobią społeczną, lękami, depresją, nadmierną agresją, złością, zachowaniami autodestrukcyjnymi, zaburzeniami odżywiania, trudnościami w relacjach interpersonalnych, problemami z koncentracją i innymi trudnościami natury egzystencjalnej..