zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na zdjęciu banknoty w nominale 100 złotowym.

Budżet na trudne czasy

Data dodania: 20 listopada 2020

Po raz pierwszy od lat projekt przyszłorocznego budżet miasta nie zakłada wzrostu dochodów, a tym samym i wydatków w stosunku do bieżącego roku. Jak mówi sam prezydent - w trudnym czasie pandemii konieczne jest zaciskanie pasa i rezygnowania z wydatków, które nie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania miasta. Mimo tej trudnej sytuacji ponad 26 milionów złotych zostanie wydanych na inwestycje. Rada Miasta zajmie się tym dokumentem na grudniowej sesji.

Cofnij

W Biuletynie Informacji Publicznej można się już zapoznać z projektem budżetu Gminy Miejskiej Legionowo na 2021 r. Zarówno po stronie wpływów jak i wydatków zaplanowano kwotę w wysokości 313,2 mln zł. Główne źródła dochodu to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 82,3 mln zł (PIT), podatek od nieruchomości 21,2 mln zł, podatek od środków transportowych 5,6 mln zł. Subwencje i dotacje celowe wyniosą 64,7 mln zł (w tym subwencja oświatowa 49,3 mln zł).

Po stronie wydatków tradycyjnie największą pozycję stanowi oświata 98,6 mln zł (32%). Na wydatki związane z transportem publicznym (w tym same dopłaty do autobusów i pociągów KM i SKM to 7,5 mln zł) zaplanowano ponad 32 mln zł (10,5%), a na drogi gminne 10,9 mln zł. Ochrona zdrowia to 1,8 mln zł, w tym prawie 320 tys. zł na funkcjonowanie ambulatorium chirurgicznego. Na pomoc społeczną przeznaczonych zostanie 14,5 mln zł (4,7 %), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 25,5 mln zł (8,3 %). Jednocześnie udało się utrzymać wysokość dofinansowania dla ośrodków kultury, klubów i organizacji sportowych oraz organizacji senioralnych.

Projekt budżetu w dużej mierze koncentruje się na dbaniu o edukację, bezpieczeństwo, komunikację publiczną oraz zdrowie mieszkańców, w ramach którego zabezpieczone zostały środki na przeciwdziałanie pandemii. W przyszłym roku realizowane będą rozpoczęte inwestycje – rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 oraz projekt i budowa tunelu pod torami PKP na terenie Bukowca. Kontynuowana będzie sieć ścieżek rowerowych oraz zaplanowano rozpoczęcie budowy nowej siedziby OPS. Urząd Miasta będzie również zabiegał o środki zewnętrzne, aby realizować kolejne, potrzebne miastu inwestycje.

Tegoroczny budżet Miasta Legionowo jest wyjątkowy, ponieważ musieliśmy go przygotować w trudnych realiach pandemii. Wiąże się to ze spadkiem dochodów miasta, a tym samym koniecznością zaciskania pasa i rezygnowania z wydatków, które nie są niezbędne. Mimo to, robimy wszystko, aby niesprzyjające warunki i ograniczone dochody nie wpływały na obniżenie jakości usług świadczonych dla mieszkańców oraz na spowolnienie inwestycyji. Mamy jednak większe ambicje niż pozwala budżet, dlatego będziemy szukać dodatkowych pieniędzy unijnych, jak i krajowych. Chcemy, aby Legionowo dalej się dynamicznie rozwijało pomimo wpływu niekorzystnych czynników zewnętrznych. - komentuje Prezydent Miasta Legionowo, Roman Smogorzewski.

Budżet gminy to najważniejszy dokument finansowy, będący rocznym planem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów. Wysokość dochodów i wydatków, zawartych w projekcie budżetu jest szacunkowa. W praktyce budżet Miasta Legionowo zmieniany jest na każdej sesji Rady Miasta.