zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Konkurs fotograficzny o zasiegu powiatowym "Architektura Mazowsza"

Data dodania: 12 lipca 2004
Cofnij
Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie zaprasza mieszkańców Legionowa i powiatu legionowskiego, wszystkich, którzy lubią podróżować, zwiedzać, spacerować, a ponadto potrafią i lubią fotografować do udziału w konkursie fotograficznym "Architektura Mazowsza".

Na konkurs należy zgłosić fotografie przedstawiające dowolne obiekty architektoniczne, dawne lub współczesne z terenu Mazowsza. Zachęcamy do zwrócenia uwagi zarówno na budowle zabytkowe jak i powstałe w ostatnim czasie, na wspaniałe zamki, pałace i dworki oraz na skromne domy mieszkalne i budynki użyteczności publicznej.

Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski.

Prace można składać do 30 września 2004 r. w Bibliotece
przy ul. Sowińskiego 15 w Legionowie.

Przewidziane są nagrody, wyróżnienia oraz nagrody specjalne.

Szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu dostępnym we wszystkich placówkach Biblioteki oraz na stronie http://www.legionowo.pl.

Regulamin konkursu fotograficznego "Architektura Mazowsza"

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie.
2. Konkurs zostaje objęty honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Legionowo.
3. Konkurs ma zasięg powiatowy.
4. Celem konkursu jest pobudzenie i zintensyfikowanie zainteresowania mieszkańców powiatu legionowskiego historią, kulturą i sztuką Mazowsza poprzez spojrzenie na jego architekturę, promocja literatury o tematyce mazowieckiej oraz z zakresu architektury i fotografii.
5. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe: dla osób do lat 18 i dla osób w wieku powyżej 18 lat.
6. Prace oceni jury powołane przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie.
7. Ogłoszenie wyników w październiku 2004 r.
8. Przewidziano nagrody główne, wyróżnienia oraz nagrody specjalne. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
9. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie.
10. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy w październiku 2004 r. O dokładnym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni.

Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Legionowa i powiatu legionowskiego niezależnie od wieku i profesji.
2. Na konkurs należy zgłosić fotografie przedstawiające dowolnie wybrane obiekty architektoniczne z terenu Mazowsza, dawne lub współczesne.
3. Do Konkursu można zgłosić do 5 nie oprawionych fotografii własnych, dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych, wykonanych dowolną techniką i w dowolnym formacie, nie mniejszym jednak niż 18 x 24 cm i nie większym niż 30 x 40 cm. Fotografie mogą tworzyć cykl.
4. Na odwrocie każdej fotografii należy umieścić:
- godło (hasło, symbol lub znak graficzny), a w przypadku osób do lat 18 również cyfrę określającą wiek autora
- krótki opis fotografii.
5. Rozwiązanie godła (imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu) należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem.
6. Fotografie oraz kopertę z godłem należy umieścić w jednej kopercie z napisem: konkurs fotograficzny "Architektura Mazowsza".
7. Prace można składać w Bibliotece osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. gen. J. Sowińskiego 15
05-120 Legionowo
8. Termin składania prac do 30 września 2004 r.
9. Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywa uczestnik Konkursu.

Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo pozyskiwania sponsorów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
3. Prace nie będą odsyłane do uczestników Konkursu.
3. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych fotografii do promocji Konkursu i działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie.
5. Zgłoszenie fotografii na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
6. Informacji dotyczących Konkursu udzielają pracownicy Biblioteki na miejscu lub pod numerem telefonu 774-21-44 .
7. Niniejszy regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie oraz pod adresem http://www.legionowo.pl