zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika: Rozłożony liść a w nim globus

Dotacje na ekologię

Data dodania: 22 stycznia 2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie uruchamia w 2016 roku nowe dofinansowania skierowane do osób fizycznych.

Cofnij

Od 4 kwietnia 2016 r można składać wnioski na „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni” - w tym programie można uzyskać dofinansowanie między innymi na wymianę starych pieców gazowych na nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne. Dofinansowanie w formie dotacji do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku – w zeszłym roku fundusze przeznaczone przez WFOŚiGW na ten cel skończyły się po jednym dniu!

Także od 4 kwietnia 2016 r. można ubiegać się o dofinansowanie na „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”.

Kolektory słoneczne - dofinansowanie w formie dotacji do 45% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

Pompy ciepła - dofinansowanie w formie dotacji do 25% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 10 000 zł dla jednego beneficjenta. Istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

Instalacja fotowoltaiczna - dofinansowanie w formie dotacji do 25% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 7.500 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

Informację na temat dotacji można uzyskać: http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2016-osoby-fizyczne ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa tel. (22) 504 41 00, fax (22) 504 41 39 email: poczta@wfosigw.pl