zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na zdjęciu Cezariusz Kalinowski

Cezariusz Kalinowski tytuł nadano 27.01.2021 r.

Data dodania: 23 lutego 2021
Cezariusz Kalinowski urodził się 24 sierpnia 1931 r. w Warszawie. W 1937 r. wraz z rodzicami osiedlił się w Legionowie, gdzie mieszka do dzisiaj.
Cofnij

Naukę rozpoczął w Szkole Powszechnej nr 2. Jego wychowawczynią była Zofia Dietrich - żona płk Edwarda Dietricha (honorowy obywatel Legionowa, tytuł nadano: 26.07.1995 r.). Pułkownik przygotowywał go wraz z grupą chłopców do działania w Szarych Szeregach.

W 1944 r. został wywieziony do obozu koncentracyjnego Bremen-Osterort. Wyzwolony z obozu w maju 1945 r. przez wojska angielskie. Po powrocie do Legionowa na jesieni 1945 r. rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum Mechaniczno-Kolejowym w Warszawie. W tym okresie wstąpił do harcerstwa. Został drużynowym 81WDH.

Ukończył studia wyższe na Politechnice w Leningradzie (dzisiejszy Sankt Petersburg) na Wydziale Budowy Maszyn Energetycznych -specjalność silniki okrętowe. W ramach praktyki dyplomowej pływał na statku Lewant na morzach Europy, Azji i Afryki.

We wrześniu 1958 r zaczął pracę w Biurze Projektów w Warszawie, gdzie pracował 45 lat do emerytury. Cezariusz Kalinowski jako kierownik pracowni projektowej dużo czasu poświęcał pracy zawodowej, projektując i nadzorując budowy na terenie całego kraju. Ma na swym koncie szereg patentów. Mimo obciążenia pracą zawodową, z wielkim oddaniem angażował się w pracę społeczną w Legionowie.

Od 1974 roku był legionowskim radnym, potem (od 1981 r.) przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej. W roku 1981 związał się z Towarzystwem Przyjaciół Legionowa, w 1989 r. został jego prezesem, potem przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa i ponownie w 2009 r. wybrany na prezesa pełni tę funkcję

W1974 r. został radnym Miejskiej Rady Narodowej w Legionowie, potem od 1981r. jej Przewodniczącym. W wyborach do Rady Miasta, które odbyły się 27 maja 1990 r., startował z ramienia Komitetu Obywatelskiego " Solidarność ", zdobył mandat radnego.

W roku 1981 związał się z Towarzystwem Przyjaciół Legionowa, w 1989 r. został jego prezesem, potem przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa i ponownie w 2009 r. wybrany na prezesa pełni tę funkcję Działalność w TPL i praca zawodowa skłoniły go do rezygnacji z pracy w Samorządzie.

Był organizatorem 80-tej rocznicy 1. Polskiej Wyprawy Polarnej na Wyspę Niedźwiedzią, która wyruszyła z Legionowa pod kierownictwem inż. Czesława Centkiewicza. W ramach tych uroczystości Rada Miasta uchwaliła rok 2012 Rokiem Centkiewiczów i nadała Alinie i Czesławowi Centkiewiczom tytuły Honorowych Obywateli Miasta Legionowo. Na wniosek Bronislawy Romanowskiej-Mazur nadano mu tytuł Honorowego Prezesa TPL.

Za swoją działalność otrzymał m. in. następujące odznaczenia:

  1.  Złoty Krzyż Zasługi.
  2.  Srebrny Krzyż Zasługi.
  3.  Medal XXX-lecia.
  4.  Złota Odznaka Za Zasługi Dla Warszawy.
  5.  Odznaka Za Zasługi Dla Legionowa.
  6.  Odznaka Za Zasługi Dla ZKRP i BWP.
  7. Odznaka Za Wybitne Zasługi Dla ZKRP i BWP.
  8.  Zloty krzyż Zasługi Dla WP.
  9.  Odznaka Za Zasługi Dla Energetyki.
  10.  Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury".