zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika promująca akcję - Ciepłe mieszkanie

„Ciepłe mieszkanie” – dotacje dla budynków wielorodzinnych

Data dodania: 5 września 2022

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił nabór wniosków do programu „Ciepłe mieszkanie”. Skierowany jest on do właścicieli/posiadaczy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, posiadających źródło ciepła na paliwo stałe (węgiel, drewno itp). Program nie obejmuje najemców lokali, budynków komunalnych lub spółdzielni mieszkaniowych.

Cofnij

Mieszkańcy (osoby fizyczne o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 120 000 zł) mogą ubiegać się w swojej gminie o środki na wymianę wszystkich źródeł ciepła na paliwa stałe na:

  • zakup i montaż pompy ciepła powietrze-woda,
  • zakup i montaż pompy ciepła powietrze-powietrze,
  • zakup i montaż gazowego kotła kondensacyjnego,
  • zakup i montaż kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła/sieci ciepłowniczej.

Dodatkowo, przy okazji zmiany sposobu ogrzewania, można ubiegać się o środki na:

  • modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej,
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • wymianę stolarki okiennej,
  • wymianę stolarki drzwiowej.

Środki przekazywane przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska wypłacane będą przez gminę.

Dotacja wynosi od 35% do 95% poniesionych kosztów, w zależności od sytuacji materialnej wnioskodawców, jednak nie więcej niż limity określone w regulaminie programu „Ciepłe mieszkanie”

Więcej informacji o programie na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie

Osoby zainteresowane programem, chcące złożyć wstępną deklarację udziału w programie prosimy o skontaktowanie się z Referatem Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Legionowo. Mail: ochrona.srodowiska@um.legionowo.pl, tel: 22 766 40 66, 22 766 40 65.

Uruchomienie programu w Legionowie, a tym samym wypłata dotacji, zależy od pozytywnej oceny wniosku przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska i zawarciu porozumienia z gminą.