zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Konferencja naukowa dotycząca Wisły

01 - 02 grudnia 2022
Muzeum Historyczne w Legionowie, ul. A. Mickiewicza 23
09:30
Rzeka, która dzieli, rzeka, która łączy, rzeka, która żywi. Dorzecze środkowej Wisły w badaniach naukowych.

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Muzeum Historyczne w Legionowie zapraszają na konferencję naukową, która odbędzie się 1 grudnia 2022 r. w pawilonie Muzeum Historycznego w Legionowie. Program dwudniowej konferencji poniżej.

9.30-10.00    rejestracja uczestników

Sesja I


Przewodnicząca –  prof. dr hab. Elżbieta Kowalczyk-Heyman

10.00 Rozpoczęcie i przywitanie gości
10.15-10.35    Andrzej Marek Nowik, Problemy metodyczne hydronimii rzek mazowieckich
10.35-10.55    Bohdan Kuliński, Nazwiska mieszkańców nadwiślańskiego Urzecza o etymologii związanej z żeglugą (XVI-XVII w.)
10.55-11.15    Serhij Dmytrowycz Panyszko (Wołyński Uniwersytet Narodowy, Łuck) - Skierowanie rzeki Lucymierz do dorzecza Wisły
11.15-11.30    dyskusja
11.30-11.45    przerwa kawowa
11.45-12.05    Andrzej Szela (Wydział Archeologii UW) - Rzeka w życiu codziennym ludności kultury przeworskiej. Wyniki badań na osadach kultury przeworskiej w Brudnicach i Zgliczynie Pobodzym, pow. żuromiński.
12.05-12.25    Magdalena Woińska (Muzeum Historyczne w Legionowie) - Na granicy późnego antyku i wczesnego średniowiecza – zaskakujące (?) znalezisko zapinki płytkowej z dolnego biegu Narwi i Bugu.
12.25-12.45    Wawrzyniec Orliński (Muzeum Historyczne w Legionowie) - Archeologiczne ślady kontaktów interkulturowych wzdłuż szlaków wodnych od wczesnego średniowiecza do nowożytności na obszarze dolnego Bugu i Narwi. Przyczynek do dalszych badań.
12.45-13.00    dyskusja
13.00-14.00    przerwa obiadowa

Sesja II


Przewodniczący – dr hab. Jacek Emil Szczepański

14.00-14.20    Anna Salina (Instytut Historii PAN), Wawrzyniec Orliński (Muzeum Historyczne w Legionowie) - Białobrzegi – osada młyńska w dobrach Nieporęt (uzupełnienie do „Mapy Mazowsza w drugiej połowie XVI wieku”)
14.20-14.40    Sławomir Jakubczak - Miasto Serock w sporach o rzekę Narew w drugiej połowie XVIII wieku. Konflikty z sąsiadami i uczestnikami spływu do Gdańska
14.40-15.00    Rafał Degiel (Muzeum Historyczne w Legionowie) - Gospodarka wodna w dobrach Poniatowskich nad Wisłą i Narwią
15.00-15.15    przerwa kawowa
15.15-15.35    Dominik Szulc (Instytut Historii PAN) - Od zaplecza gospodarczego do centrum miasta. Rozwój przestrzenny Kraśnika w dolinie Wyżnicy od średniowiecza do I połowy XX w.
15.35-15.55    Jarosław Ilski (Muzeum Ziemi Błońskiej) - Rokitnica i Utrata, rzeki miasta Błonie
15.55-16.10    dyskusja
16.15   podsumowanie pierwszego dnia obrad

2 grudnia - Instytut Historii PAN (Rynek Starego Miasta 29/31, Warszawa)

Sesja III

przewodniczący – prof. dr hab. Andrzej Karpiński

10.00-10.05    Powitanie i rozpoczęcie
10.05-10.25    Adrian Jusupović (Instytut Historii PAN) - Bug, rzeka pełna ołowiu.
10.25-10.45    Radosław Lolo (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) - Udział miast północnego Mazowsza w handlu wiślanym w XVI wieku
10.45-11.05    Michał Zbieranowski (Instytut Historii PAN) - Przewozy przez Wisłę w Warszawie i okolicach do inkorporacji Mazowsza do Królestwa Polskiego w 1526 (1529) r.
11.05-11.20    dyskusja
11.20-11.35    przerwa kawowa
11.35-11.55    Tomasz Związek et alli (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) - Rzeka, łąki i lasy. Gospodarowanie terasą zalewową przez ostatnich 600 lat na przykładzie interdyscyplinarnych badań osadów biogenicznych z jeziora Kazuń Górny.
11.55-12.15    Bohdan Kuliński - Wisła i jej dorzecze w dokumentach sejmikowych Rzeczypospolitej drugiej połowy XVI wieku
12.15-12.35    Jolanta Załęczny (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) - Wisła świadkiem i uczestnikiem wydarzeń 1863 roku
12.35-12.50    dyskusja
12.50-14.00    Przerwa obiadowa

Sesja IV


Przewodniczący – prof. dr hab. Leszek Paweł Słupecki

14.00-14.20    Dariusz Brykała (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN), Robert Piotrowski, (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN), Paweł Michał Pogodziński (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) - Fragmenty drewnianych jednostek wiślanych w architekturze Mazowsza Płockiego.
14.20-14.40    Paweł Michał Pogodziński (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) - Statki jednorazowego spławu (XV-XVIII wiek) jako element dziedzictwa kulturowego Wisły środkowej.
14.40-15.00    Marta Milewska (Instytut Pamięci Narodowej, Akademia Finansów i Biznesu Vistula) - Osadnictwo menonitów nad środkową Wisłą – wybrane aspekty kultury materialnej.
15.00-15.15    dyskusja
15.15-15.30   Przerwa kawowa
15.30-15.50    Artur Magnuszewski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW) - Warszawski "gorset Wisły" i jego znaczenie dla odkryć podwodnej archeologii.
15.50-16.10    Rafał Brzóska (Wydział Archeologii UW, Stowarzyszenie Archeologów Jutra), Piotr Prejs (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Stowarzyszenie Archeologów Jutra), Andrzej Szerszeń (Sonars.pl) - Archeologia na dnie. Czyli sześć lat podwodnych badań rzeki Wisły w Warszawie i okolicy.
16.10-16.30    dyskusja
16.30   Podsumowanie konferencji

Plakat promujący konferencję naukową o Wiśle