zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Konferencja: Ostrożnie, rozsądnie – dziecko

07 lutego 2024
sala widowiskowa w ratuszu
09:30 - 15:30
„Ostrożnie, rozsądnie – dziecko” to tytuł konferencji poświęconej standardom ochrony dzieci przed przemocą. Konferencja zaplanowana została na 7 lutego w legionowskim ratuszu, a swój udział w niej potwierdziła Rzeczniczka Praw Dziecka, Monika Horna-Cieślak. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz wielopłaszczyznowa analiza tematu jakim jest ochrona najmłodszych przed przemocą.

Podczas konferencji odbędą się wystąpienia i panele dyskusyjne przedstawicieli wielu sektorów m.in. samorządu, pomocy społecznej, policji, czy oświaty. Inicjatorami tego wydarzenia jest legionowski ratusz oraz Barbara Mierzejewska, wieloletnia dyrektor miejskiego żłobka  i społeczniczka z Legionowa.

Konferencja  skierowana jest do wszystkich instytucji i organizacji, które pracują z dziećmi lub na ich rzecz. Barbara Mierzejewska, która ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, podkreśla znaczenie wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w różnych podmiotach.

- Moim pragnieniem jest, aby konferencja zainteresowała instytucje i organizacje, w których dorośli pracują z dziećmi. Żłobki, przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, które kierują swoją działalność do dzieci potrzebują wsparcia, by jeszcze bardziej wyposażyć w wiedzę z zakresu tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla najmłodszych.

Standardy ochrony małoletnich to zbiór zasad, które stanowią ochronę dziecka w centrum działań i wartości organizacji i tym samym pomagają tworzyć bezpieczne, wolne od przemocy i przyjazne środowisko we wszystkich podmiotach działających na rzecz dziecka. Wprowadzenie standardów to komunikat dla personelu, dzieci oraz ich opiekunów, że w codziennej pracy organizacji realizowane są takie wartości jak dobro dziecka oraz jego prawo do życia w bezpiecznym i zapewniającym rozwój otoczeniu.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są poprzez formularz - przejdź.
Liczba miejsc ograniczona!


Program:

9:30-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:10 Powitanie gości i rozpoczęcie Konferencji – Barbara Mierzejewska – Koordynatorka Konferencji
10:10-10:20 Wystąpienie Prezydenta Romana Smogorzewskiego
10:20-10:35 Wystąpienie gościa honorowego Moniki Horna-Cieślak – Rzeczniczki Praw Dziecka
10:35-11:05 Wystąpienie gościa honorowego Profesor dr hab. Bibiany Mossakowskiej: Społeczno-medyczne aspekty zespołu dziecka krzywdzonego – zarys historyczny
11:05-11:35 Wystąpienie Anny Brzezińskiej – Radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Koalicja Na Rzecz Dziecka i Rodziny
11:35-12:05 Wystąpienie Magdaleny Jagnyziak – dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: Jak zaniedbanie dziecka wpływa na jego rozwój

12:10-12:55 I Panel Dyskusyjny
Piotr Mrozek – dyr. Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie „Aspekty prawne wielorakiej pomocy dzieciom dotkniętym przemocą”
prof. dr hab. Bibiana Mossakowska
Monika Horna-Cieślak – Rzeczniczka Praw Dziecka
Roman Smogorzewski – Prezydent Miasta Legionowo
Anna Brzezińska – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Artur Miętek – kurator sądowy
podkomisarz Agata Halicka – Komenda Powiatowa Policji

12:55-13:25 Przerwa kawowa

13:25-13:50 Wystąpienie Moniki Paczkowskiej psychotraumatolog – Trauma dziecięca

13:50-14:25 II Panel Dyskusyjny
Piotr Mrozek – dyr. Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie: „W jaki sposób zorganizować pomoc psychologiczną, terapeutyczną i specjalistyczną dzieciom dotkniętym przemocą psychiczną i fizyczną”
Monika Kajka – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
Agata Gruczek – dyr. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Magdalena Jagnyziak – dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Małgorzata J. Berwid – dziennikarka, pedagożka
Monika Paczkowska – psychotraumatolog
Iwona Górska – lekarz pediatra/rodzinny

14:25-14:50 Wystąpienie Iwony Górskiej – lekarza pediatry, lekarza rodzinnego: Wpływ przemocy na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. Rozwój dziecka w przemocy
14:50-15:20 Wystąpienie dr Anny Krawczak – reprezentującej program Standardy Ochrony Dzieci z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: Dlaczego potrzebujemy standardów ochrony dzieci?
15:20-15:30 Zakończenie Konferencji – Barbara Mierzejewska

Plakat konferencji

Grafika promująca konferencję: Ostrożnie, rozsądnie – dziecko