zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika wyróżniająca z napisem - Pilne

[Aktualizacja, 25.10] ZSP nr 2 - koronawirus

Data dodania: 25 października 2021
Cofnij

[Aktualizacja 25.10.2021, godz. 15:55]

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 poinformował o pozytywnym wyniku Covid-19 u jednego z uczniów oraz u jednego z nauczycieli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w Szkole podstawowej nr 2 w jednej z klas drugich w okresie 25-28.10.2021 i w jednej z klas trzecich w okresie 25-29.10.2021 r.

[Aktualizacja 21.10.2021, godz. 15:45]
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 poinformował o pozytywnym wyniku Covid-19 u jednego z uczniów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w jednej z klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 2 w okresie 22-29.10.2021 r.

[Aktualizacja 13.10.2021, godz. 15:25]
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 poinformował o pozytywnym wyniku Covid-19 u jednego z nauczycieli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w okresie 13-18.10.2021 r.


[Aktualizacja 18.03.2021, godz. 09:25]
Otrzymaliśmy informację o pozytywnym wyniku Covid-19 u nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 2 w Legionowie. Dyrektor przesłał informację do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.


[Aktualizacja 10.03.2021, godz. 16:17]
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 poinformował o pozytywnym wyniku u pracownika w klasie 2f. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w tej klasie w dniach 10-12.03.2021 r.


[Aktualizacja 04.03.2021, godz. 11:50]
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 poinformował o pozytywnym wyniku u dziecka uczęszczającego do Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz u ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w jednej grupie przedszkolnej oraz w jednej klasie szkoły podstawowej w dniach 4-8.03.2021 r.


[Aktualizacja 01.03.2021, godz. 14:10]
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 poinformował o pozytywnym wyniku u nauczyciela w klasie 1b w Szkole Podstawowej nr 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie zaopiniował pozytywnie zawieszenie zajęć w tej klasie w dniach 1-5.03.2021r.


[Aktualizacja 15.02.2021, godz. 09:27]
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 poinformował o pozytywnym wyniku u nauczyciela wspierającego w klasie 3e w Szkole Podstawowej nr 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie zakwalifikował do kwarantanny do 21.02.2021 r. uczniów klasy 3e, wychowawcę tej klasy oraz jedną uczennicę innej klasy trzeciej, z którą nauczyciel prowadził zajęcia indywidualne. W dniach 15.02-19.02.2021 r. zajęcia w tej klasie będą prowadzone z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.


[Aktualizacja 09.12.2020, godz. 08:46]
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie zaopiniował pozytywnie zawieszenie zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 2 w dwóch grupach przedszkolnych "Szafirki" i "Bąbelki" w okresie 9-14 grudnia 2020 r.


[Aktualizacja 08.12, godz. 13:18]
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 poinformował o pozytywnym wyniku u nauczyciela Przedszkola Miejskiego nr 2. Placówka oczekuje na wytyczne PSSE.


[Aktualizacja 01.12, godz. 14:04]
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 poinformował o pozytywnym wyniku u nauczyciela Przedszkola Miejskiego nr 2. Placówka oczekuje na wytyczne PSSE.


[Aktualizacja 05.11, godz. 09:20]
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 u nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 2 został wykryty wirus SARS-CoV-2. Nauczycielka ostatni raz była w pracy 28 października. Dyrekcja jest w kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.


[Aktualizacja 02.11, godz. 10:25]
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 poinformował o 3 pozytywnych wynikach w Szkole Podstawowej nr 2 (1 uczeń klas IV-VIII, 1 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 1 nauczyciel klas IV-VIII) oraz 1 pozytywnym wyniku u pracownika obsługi w Przedszkolu Miejskim nr 2. Ze względu na kończący się okres kwarantanny nie ma zmian w organizacji pracy placówki.


[Aktualizacja 28.10, godz. 09:35]
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 poinformował o pozytywnym wyniku testu w kierunku Covid-19 u nauczyciela biblioteki. Nauczyciel nie prowadził zajęć z uczniami.


[Aktualizacja 27.10, godz. 10:10]
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 poinformował o pozytywnym wyniku u ucznia klasy II.


[Aktualizacja 26.10, godz. 09:38]
Dyrektor ZSP nr 2 poinformował o pozytywnym wyniku u ucznia jednej z klas I. Uczniowie klasy i 3 nauczycieli zostali objęci kwarantanną do 2 listopada 2020 r.


[Aktualizacja 22.10, godz. 16:38]
Dyrektor placówki poinformowała, że PSSE negatywnie zaopiniowało prośbę o przejście w dniu jutrzejszym na zdalne nauczanie w klasach drugich.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie informuje, że w związku z dobiegającym końcem ewentualnej kwarantann,y w związku z kontaktem z nauczycielem wspomagającym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie kwalifikuje te osoby do samoobserwacji i jedynie nadzoru epidemiologicznego. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie opiniuje negatywnie przejście na nauczanie zdalne w związku z wystąpieniem tego zachorowania.

[Aktualizacja 22.10, godz. 11:11]
|Dyrektor ZSP nr 2 informuje, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie przekazała dziś (22.10) informację o stwierdzeniu pozytywnego wyniku testu SARS-CoV-2 u jednego z nauczycieli.

Podejmowane są obecnie działania określone procedurami. Dyrektor jest w stałym kontakcie z PSSE­.


[Aktualizacja 15.10, godz. 15:23]
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie poinformował, że ze względu na zbliżające się zakończenie kwarantanny osobom z bliskiego kontaktu, czyli uczniom i nauczycielom, zalecana jest samoobserwacja. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie z tego samego względu negatywnie zaopiniował prośbę o przejście na zdalne nauczanie dla wskazanych klas w dniu jutrzejszym.

[Aktualizacja 15.10, godz. 10:05]
W dniu dzisiejszym dyrektor otrzymał informację o potwierdzonym dodatnim wyniku testu na Covid-19 u nauczyciela szkoły. Od 7 października przebywa on na zwolnieniu lekarskim. Dzień wcześniej prowadził lekcje w dwóch klasach. Rodzice uczniów z tych oddziałów zostali poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Dyrektor pozostaje w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Legionowie.


[Aktualizacja 12.10, godz. 13:19]
Jak informuje dyrektor ZSP nr 2:

Dziś (12.10) otrzymaliśmy informację, że u jednej z pracownic obsługi w naszym przedszkolu potwierdzono zachorowanie na Covid-19. Osoba ta ostatni raz była w pracy 1 października. Po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną ustalono, że w zw. z jej długą nieobecnością nie ma konieczności podejmowania szczególnych działań przy zachowaniu dotychczasowego reżimu sanitarnego. Przedszkole funkcjonuje bez zmian.

[Aktualizacja 9.10, godz. 17:31]|Jak informuje dyrektor placówki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie poinformował, że na skutek prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego osoba mająca kontakt z pracownikiem z wynikiem (+) została objęta nadzorem epidemiologicznym. Z przeprowadzonego  w/w dochodzenia wynika, że nie ma konieczności zmiany pracy obiektu.


[9.10, godz. 16:10]
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 informuje, że w związku ze stwierdzeniem pozytywnego wyniku testu SARS-CoV-2 u pracownika szkoły w dniu 9 października 2020 r., niezwłocznie po uzyskaniu informacji o tym fakcie, powiadomiono Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Legionowie.

Informuję, że u jednego z pracowników obsługi zdiagnozowano Covid-19. Poinformowaliśmy Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Pracownik od początku października był nieobecny w pracy. Zgodnie z procedurą ustalono listę kontaktów i przekazano do sanepidu. Czekamy na informację zwrotną - pisze dyrektor szkoły Dorota Kuchta.

Sytuacja jest dynamiczna a o wszystkich zachodzących zmianach będziemy informowali na bieżąco.