zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Fragment Muralu

Legionowski Mural - lata: 1609 r. - 1611 r.

Data dodania: 9 lutego 2017
Cofnij

Opis artystyczny:

Smoleńsk 1609-1611 - Wojny moskiewskie. Obok portretu hetmana Stanisława Żółkiewskiego widnieje wizerunek twierdzy smoleńskiej, w której właśnie polscy saperzy wysadzili wrota,wcześniej kopiąc pod nie tunel.

Kłuszyn 1610 - Wojny moskiewskie. W niniejszym fragmencie muralu, po lewej i prawej stronie, namalowani zostali bohaterowie tej bitwy - husarze. Husarz po prawej stronie walczy ze szwedzkim rajtarem – najemnikiem, którego zatrudniła strona moskiewska. Obok widnieje portret Jana Potockiego, jednej z ważniejszych postaci tej bitwy.

Opis historyczny:

Smoleńsk, 29 września 1609 r. – 13 czerwca 1611 r. – trwające 20 miesięcy i 11 dni oblężenie prowadzone w czasie tzw. dymitriad, czyli interwencyjnych wypraw polskiej magnaterii na Rosję. Zakończyło się zdobyciem miasta i przywróceniem go w granice Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Kłuszyn, 4 lipca 1610 r. – bitwa stoczona przez wojska litewsko-polskie w liczbie ok. 7 tys. ludzi, pod dowództwem hetmana Stanisława Żółkiewskiego z armią rosyjsko-szwedzką w liczbie ok. 30 tys. ludzi, pod dowództwem kniazia Dymitra Szujskiego. Po serii szarży polskiej husarii, wojska rosyjskie rzuciły się do ucieczki, a wojska szwedzkie i zaciężne, częściowo wycofały się, a częściowo przeszły na stronę polską. Konsekwencją bitwy była detronizacja cara Wasyla Szujskiego i obwołanie przez bojarów carem królewicza polskiego Władysława Wazy.