zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Fragment Muralu

Legionowski Mural - lata: 1619 r. - 1621 r.

Data dodania: 9 lutego 2017
Cofnij

Opis artystyczny:

Humienne 1619 - Pierwsza odsiecz wiedeńska. Na muralu przedstawiony został wymyślony portret dowódcy wojsk polskich - Walentego Rogaczewskiego, w charakterystycznym dla Lisowczyków kołpaku. Obok namalowano słynnych polskich jeźdźców – Lisowczyków – niezwyciężonych wojowników także spod Humiennego. Jeden z Lisowczyków powstał z zainspirowania obrazem Józefa Brandta pt. ”Lisowczyk”.

Chocim 1621 - Wojna polsko - turecka. Przy portrecie hetmana Karola Chodkiewicza umieszczony został wizerunek husarza oraz pieczęć Wojska Zaporoskiego, aby przypomnieć, że Kozacy hetmana Piotra Konasewicza Zahajdacznego, ramię w ramię z załogą polską, bronili twierdzy. Oba wizerunki powstały na bazie XVII wiecznych drzeworytów.

Opis historyczny:

Humienne, 23 listopada 1619 r. – bitwa stoczona podczas tzw. pierwszej odsieczy Wiednia, obleganego przez księcia Siedmiogrodu Gabora Bethlena. Spieszące na pomoc Austriakom najemne oddziały polskich lisowczyków, pod wodzą Walentego Rogowskiego, napotkały w Karpatach Jerzego Rakoczego broniącego przejścia przez góry. Lisowczycy początkowo zostali rozproszeni, ale szybko przeszli do kontrnatarcia rozbijając przeciwnika zajętego plądrowaniem polskich taborów.

Chocim, 2 września – 9 październik 1621 r. - bitwa pomiędzy armią polsko-litewsko-kozacką, dowodzoną przez Jana Karola Chodkiewicza, a armią turecko-tatarską pod dowództwem sułtana Osmana II. Wojska polskie w liczbie ok. 50 tys. broniły się w obozie warownym przed ok. 150 tys. Turków. Podczas oblężenia zmarł hetman Chodkiewicz. Turcy nie potrafili wykorzystać swojej przewagi liczebnej i przystąpili do rokowań z Polakami, które zakończyły się zawarciem traktatu pokojowego honorowego dla obu stron.