zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

LVII sesja Rady Miasta Legionowo

27 września 2023
Ratusz, sala konferencyjna
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LVII sesję Rady Miasta Legionowo 27 września 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do KZB Legionowo Sp. z o.o.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2023 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2023 – 2033.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ”Rondo Bronisławy Romanowskiej–Mazur” rondu położonemu w Legionowie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ”Rondo Piotra Pawłowskiego” rondu położonemu w Legionowie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonych w Legionowie przy ulicy Zwycięstwa, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od trybu przetargowego i na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz najemcy.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie oraz nadania jej Statutu.
 16. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 17. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański

Na grafice napis rada miasta