zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na zdjęciu woda

Monitoring poziomu wód gruntowych w Legionowie w latach 2013-2021

Data dodania: 27 sierpnia 2021

Od 2013 roku funkcjonuje w Legionowie system monitoringu wód podziemnych. Otwory badawcze (piezometry) zlokalizowane są w północno- zachodniej części miasta, w dzielnicy III Parcela.

Cofnij

W roku 2010 zanotowano sumę rocznych opadów znacznie przekraczającą średnią wieloletnią. Niezwykle intensywne opady spowodowały podniesienie się poziomu wód gruntowych i w konsekwencji wystąpienie lokalnych podtopień przede wszystkim na III Parceli.

Suma opadów w latach 2010-2020 względem średniej wieloletniej

Z wykresu 1 wynika, że w 2010 roku suma opadów wynosiła aż 160% normy, w kolejnych latach wahała się od 100% do 110%. Wyjątkowo niskie opady zanotowano w 2015 r- 80% normy wieloletniej. W latach 2016- 17 obserwowano opady powyżej normy (110- 130%). W 2018 r. w Legionowie, podobnie jak w przeważającej części Polski, mieliśmy do czynienia z dotkliwą suszą. Sytuacja w 2019 r. nie poprawiła się. Rok 2020 był wilgotny i tendencja zaczęła się zmieniać. Deszcze, które obserwujemy w bieżącym roku zapewne sprawią że kilkuletni trend obniżania się poziomu wód gruntowych zostanie zahamowany.

Na wykresie nr 2 można zaobserwować podniesienie się poziomu wód gruntowych we wszystkich punkach pomiarowych.

Dwa wykresy: górny to Poziom lustra wody w badanych punktach w latach 2013-2021 drugi natomiast to Średni poziom lustra wody w badanych punktach w latach 2013-2021

Jak wynika z wykresu 3 średni poziom wody w latach 2013- 2016 obniżył się o 1 m. Utrzymywanie się sumy rocznych opadów na poziomie średniej wieloletniej spowodowało systematyczne obniżanie się lustra wód gruntowych. W latach 2017- 2018 poziom wód gruntowych podniósł się. Jest to związane z faktem, że lata 2016 i 2017 były w porównaniu z poprzednimi latami deszczowe. Obserwowane w latach 2018-2019 rekordowo niskie opady, spowodowały ponowne obniżanie się poziomu wód gruntowych. Następstwem deszczowego roku 2020 jest ponowne podniesienie się poziomu wód gruntowych średnio o 40 cm.