zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis - Komunikat

Oferta małego grantu

Data dodania: 15 września 2022
Cofnij

Oferent: Wolontariat Legionowo
Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Tytuł zadania: Integrowanie mieszkańców osiedla Piaski, w tym seniorów. Prowadzenie punktu informacyjnego dla zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, uzależnionych i współuzależnionych oraz miejsca spotkań (kawiarenki integracyjnej) dla osób z grupy ryzyka i seniorów. Pomoc w realizacji zakupów osobom w kwarantannie lub o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym seniorów, które nie mogą liczyć na pomoc bliskich. Organizacja warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych.