zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Oferty/Konkursy

Ogłoszenie i wyniki II otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej na 2019 r.

Data dodania: 4 kwietnia 2019

Prezydent Miasta Legionowo działając na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) ogłasza z dniem 04 kwietnia 2019 r. II otwarty konkurs ofert na realizatorów programów polityki zdrowotnej w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2019 rok przyjętego uchwałą Nr V/44/2019 r. Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r.

Cofnij

Termin składania ofert: do dnia 19 kwietnia 2019 r. włącznie (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legionowo).