zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice: Oferty/Konkursy

Wyniki i ogłoszenie II otwartego konkursu ofert - program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla seniorów Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 60 plus

Data dodania: 22 września 2020

Informujemy o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej.

Cofnij

Na otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla seniorów Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 60 plus”, przyjętego uchwałą nr XX/322/2020 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 sierpnia 2020 r., ogłoszony zarządzeniem Nr 211/2020 z dnia 22 września 2020 r., wpłynęła 1 oferta.

Biorąc pod uwagę kryteria formalne i merytoryczne ujęte w ogłoszeniu konkursowym,
w szczególności proponowaną cenę realizacji zadania, wielkość populacji objętej programem i jakość proponowanych usług i świadczeń, Komisja Konkursowa zarekomendowała złożoną Ofertę pozytywnie, a Prezydent Miasta Legionowo dokonał wyboru Oferty złożonej przez: Jerzy Petz NZOZ MEDIQ, ul. Piłsudskiego 29, 05-120 Legionowo


Prezydent Miasta Legionowo działając na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.) ogłasza z dniem 22 września 2020 r. II otwarty konkurs ofert na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla seniorów Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 60 plus.”, przyjętego uchwałą Nr XX/322/2020 r. Rady Miasta Legionowo z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Termin składania ofert: od dnia 24 września 2020 r. do dnia 12 października 2020 r. włącznie.