zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Baner informacyjny: Nie jesteś niezniszczalny, kamapnia Urzędu Miasta Legionowo

OPS i OSP łączą siły w pomocy osobom przebywającym w kwarantannie

Data dodania: 20 marca 2020
Ośrodek Pomocy Społecznej i Ochotnicza Straż Pożarna w Legionowie udzielają pomocy osobom objętym kwarantanną w czasie epidemii koronawirusa. Osoby znajdujące się w takiej sytuacji i pozostające w izolacji (zgłoszone do SANEPIDU) w szczególności osoby samotne, chore, seniorzy mogą uzyskać pomoc w formie żywności i leków.
Cofnij

Druhowie i druhny zostali już odpowiednio przeszkoleni.

Obecnie na terenie naszej gminy nie ma potwierdzonych przypadków zachorowań na koronawirusa. Dużym atutem jest zaangażowanie się Ochotniczych Straży Pożarnych w niesienie pomocy osobom, które będą potrzebowały wsparcia, m.in. w kontekście izolacji żywnościowej. Jednocześnie apeluję, aby osoby którym żywność dostarczać będą druhowie i druhny, nie wchodziły z nimi w interakcje, w trosce o bezpieczeństwo oraz niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się wirusa – mówi Piotr Zadrożny zastępca prezydenta miasta.


Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną domową

  1. SANEPID – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informacje do Wójta/Burmistrza/Prezydenta.
  2. Wójt/Burmistrz/Prezydent przekazuje informacje do lokalnego ośrodka pomocy społecznej (lub innej wyznaczonej jednostki).
  3. Ośrodek pomocy społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej (zalecany kontakt telefoniczny, pozyskanie informacji od innych służb).
  4. Ośrodek pomocy społecznej organizuje pomoc żywnościową, w pierwszej kolejności pozyskując ją od organizacji pozarządowych (m.in. Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas, Federacja Polskich Banków Żywności).
  5. W przypadku braku możliwości zapewnienia żywności ze źródeł, o których mowa w pkt 4, OPS organizuje pomoc żywnościową, wykorzystując uregulowania zawarte w art. 48b ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Pomoc ta może być realizowana w formie jednego gorącego posiłku lub w formie zakupu i dostarczenia produktów żywnościowych przez okres trwania kwarantanny.
  6. Wójt/Burmistrz/Prezydent organizuje dowóz/dostarczenie produktów żywnościowych przy udziale służb gminnych: OSP, Straż Miejska/Gminna (WOT - po uruchomieniu) lub organizuje catering.
  7. OPS kontaktuje się z podmiotem wyznaczonym przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta i wskazuje miejsce odbioru produktów żywnościowych oraz miejsce ich dostarczenia.
  8. Przy dostarczaniu żywności konieczne jest przestrzeganie zasad higieny i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 

Na zdjęciu środki zabezpieczające osoby przed koronawirusem