zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Legionowo

27 marca 2023
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Legionowo odbędzie się 27 marca 2023 roku o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W porządku posiedzenia:

  1. Informacja o działaniach podjętych na rzecz promocji miasta Legionowo oraz struktura wydatkowanych na ten cel środków finansowych w roku 2022.
  2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poręczenia przez miasto Legionowo pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn.„Budowa źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie”.
  3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2023 r.
  4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2023 – 2032.
  5. Sprawy wniesione.
  6. Wolne wnioski.

Naczelnik Biura Rady Miasta
Agnieszka Bludas-Nadworska

Na grafice napis Rada Miasta