zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Legionowo

24 czerwca 2024
Ratusz, sala konferencyjna
17:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Legionowo odbędzie się 24 czerwca 2024 roku o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W porządku posiedzenia:

1. Wybór przewodniczącego komisji.
2. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
3. Opinia komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
4. Opinia komisji w sprawie sprawozdania finansowego gminy za 2023 rok.
5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2024 r.
6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2024 – 2030.
7. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Legionowo.
8. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo.
9. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
10. Sprawy wniesione.
11. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Ryszard Brański

Rada Miasta