zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

06 lutego 2023
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Legionowo odbędzie się 6 lutego 2023 roku o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W porządku posiedzenia:

  1. Przedstawienie informacji związanych z optymalizacją kosztów zużycia energii w gminie Legionowo.
  2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie poręczenia przez Gminę Legionowo kredytu w Santander Bank Polska S.A. Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. na zakup paliw i surowców do wytwarzania energii cieplnej niezbędnej do zagwarantowania ciągłości dostaw ciepła dla odbiorców na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej i refinansowanie kredytu w Santander Bank Polska S.A.
  3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2023 r.
  4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2023-2029.
  5. Rozpatrzenie pisma A. P. z 7 grudnia 2022 roku (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas XLVIII sesji 28 grudnia 2022 roku).
  6. Sprawy wniesione.
  7. Wolne wnioski.

Naczelnik Biura Rady Miasta
Agnieszka Bludas-Nadworska


W porządku obrad, w pkt. 5 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnoszącego pismo.
Małgorzata Dziewiecka - główny specjalista w Biurze Rady Miasta

Na grafice napis Rada Miasta