zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

27 grudnia 2022
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Legionowo odbędzie się 27 grudnia 2022 roku o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W porządku posiedzenia:

 1. Informacja o zmianach w budżecie wywołanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Legionowo w ramach jego kompetencji, w tym analiza wykorzystania rezerwy ogólnej i rezerw celowych według stanu na 30 listopada 2022 roku.
 2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poręczenia przez Gminę Legionowo pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielonej Spółce Nowa Energia Legionowo Sp. z o.o. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej o mocy około 15MWt”.
 3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2022 r.
 4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2022-2026.
 5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
 7. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
 8. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2023 r.
 9. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2023-2029.
 10. Opinia komisji dotycząca projektu obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
 11. Rozpatrzenie pisma Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Ósemka” Legionowo z prośbą o zwiększenie środków finansowych w 2023 roku na dofinansowanie sportu pływanie (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas XLVII sesji 30 listopada 2022 roku).
 12. Sprawy wniesione.
 13. Wolne wnioski.

Naczelnik Biura Rady Miasta
Agnieszka Bludas-Nadworska

Na grafice napis Rada Miasta